Úvodní stránka / Věda a výzkum / Projekty / Ukončené projekty / 2009

2009

Projekty

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

 1. Číslo a název projektu: 04/2002-2199 St, Národní program konzervace a využití genofondu rostlin
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Boris Krška
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D., Dr. Ing. Jiří Uher 
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zelinářství a květinářství
  Poskytovatel: MZe ČR
 2. Číslo a název projektu: QH 81110, Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu
  Řešitel: Doc.Ing. Kristína Petříková, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Spoluřešitelé za ZF: Doc.Ing.Robert Pokluda, Ph.D., Ing. Mohamed Ewis Abdelaziz, Ing. Aleš Jezdinský
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zelinářství a květinářství
  Poskytovatel: MZe ČR
 3. Číslo a název projektu: 1201/ZE580041, Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR
  Řešitel: Ing. Věra Holleinová
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Mendeleum
  Poskytovatel: MZe ČR
 4. Číslo a název projektu: 1201/ZE580051, Podpora technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na uchování zdravého genetického materiálu v zájmu udržení biologické rozmanitosti odrůd na území České republiky
  Řešitel: Ing. Věra Holleinová
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Poskytovatel: MZe ČR
 5. Číslo a název projektu: QI91A032 Výběr rezistentních genotypů meruněk k PPV s tržní kvalitou plodů
  Řešitel: Prof. Dr. Ing. Boris Krška
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc., Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D., Ing. Libor Dokoupil, Ph.D., Ing. Jana Raddová, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Ústav ovocnictví, Mendeleum
  Poskytovatel: MZe ČR
 6. Číslo a název projektu: QH71214 Nové biotechologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné proti nepovirům
  Řešitel: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Poskytovatel: MZe ČR
 7. Číslo a název projektu: NPV II 2B08020 Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
  Pracoviště řešitele: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 8. Číslo a název projektu: 1326/Aa, Rozvoj studijních disciplín pro hodnocení a řízní jakosti rostlinných a potravinových zdrojů
  Řešitel: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Josef Balík, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 9. Číslo a název projektu: 2465/2009 Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk
  Řešitel: Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav biotechniky zeleně, Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 10. Číslo a název projektu: 720/2009 Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech
  Řešitel: Doc Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Dr. Ing. Petr Salaš, Ing. Josef Balík, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 11. Číslo a název projektu: 2721/2009 Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce a uplatnění letniček
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Jiří Uher
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 12. Číslo a název projektu: 2766/2009 Elektronická databáze zahradnických informací
  Řešitel: Ing. Aleš Jezdinský
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 13. Číslo a název projektu: 2696/2009 Model hodnocení sortimentu trvalek na příkladě rodu Hemerocallis
  Řešitel: Ing. Petra Pavlíčková
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Anežka Chlebková, Doc. Dr. Ing. Jiří Uher
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 14. Číslo a název projektu: 576/2009 Inovace předmětu Ateliéry (mgr.) I - workshop
  Řešitel: Ing. Barbara Krátká Adámková, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Zora Fořtíková, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 15. Číslo a název projektu: 69/2009 Péče o chráněná území přírody - doplnění materiálně technického vybavení pracovniště pro praktickou výuku nového předmětu
  Řešitel: Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 16. Číslo a název projektu: 1981/2009 Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO
  Řešitel: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Spoluřešitelé za ZF: Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D., Ing. Břetislav Křižan, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Mendeleum
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 17. Číslo a název projektu: Operační projekt Inovací odborného, pedagogického a manažerského vzdělávání ke zvýšení konkurenceschoposti
  Řešitel: Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., Ing. Pavel Máchal, CSc., Ing. Ivo Bezecný, Doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., Ing. Martin Přibyl
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: ostatní projekty
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 18. Číslo a název projektu: Příprava projektů do operačních programů
  Řešitel: Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: rozvojové projekty
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 19. Číslo a název projektu: TR980124 Motivační program profesního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
  Pracoviště řešitele: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu: rozvojové projekty
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 20. Číslo a název projektu: LE:NOTRE 2, Thematic Network Project in landscape architecture
  Řešitel: Ing. Barbora Krátká Adámková, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: zahraniční grant
  Poskytovatel: zahraniční grant
 21. Číslo a název projektu: akce COST 858, Viticulture - Biotic and abotic stress in grapevine; projekt OC116, Vliv stresu indukovaného při manipulacích in vitro a termoterapii na genetické a epigenetické změny genomu révy vinné
  Řešitel: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: zahraniční grant
  Poskytovatel: zahraniční gran
 22. Číslo a název projektu: ERASMUS/IP -  Innovations in rural development
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Alena Salašová
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: zahraniční grant
  Poskytovatel: zahraniční gran
 23. Číslo a název projektu: 204429 Sharka Containment
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Boris Krška
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D., Ing. Petra Pilařová.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav ovocnictví
  Poskytovatel: Institut National de la Recherche Agronomique Bordeaux
 24. Číslo a název projektu: Visegrad Fund - Summer School "A Metropolis with a Green Heart"
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Alena Salašová
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Jitka Tomsová, Ing. Jozef Sedláček
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Poskytovatel: UK Bratislava
 25. Číslo a název projektu: Mouvement à travers le paysage (les jardins éphémères dans l'urbanisme contemporain)
  Řešitel: Ing. Jana Daňková
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Poskytovatel: ENSP Versailles
 26. Číslo a název projektu: OS590571 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů
  Řešitel: Ing. Vladimír Veverka
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: Netafim Czech s.r.o.
 27. Číslo a název projektu: OS590561 Sledování kapkové závlahy ve vinicích
  Řešitel: Ing. Vladimír Veverka
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: Netafim Czech s.r.o.
 28. Číslo a název projektu: Analýza zeleniny
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: Moravoseed
 29. Číslo a název projektu: Využití mikroorganismů
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: SYMBIO-m Lanškroun
 30. Číslo a název projektu: 9503OS590611 Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
  Pracoviště řešitele: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: MZe ČR
 31. Číslo a název projektu: OS590141 Výtvarně architektonická studie úprav lokality Nivky města Hulína
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: MÚ Hulín
 32. Číslo a název projektu: OS 590181 Výtvarně architektonická studie úprav části Smetanových sadů města Olomouce
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: MÚ Olomouc
 33. Číslo a název projektu: OS590191 Výtvarně architektonická studie úprav obce Krásný Dvůr
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: OÚ Krásný Dvůr
 34. Číslo a název projektu: Výtvarně architektonická studie úprav obce Libá
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: OÚ Libá
 35. Číslo a název projektu: OS580981 Výtvarně architektonická studie úprav městského parku v Holešově
  Řešitel: Ing. Zora Fořtíková, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: MÚ Holešov
 36. Číslo a název projektu: OS590271 Výtvarně architektonická studie úprav městského parku - městská část Mokrá Hora
  Řešitel: Ing. Zora Fořtíková, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: MČ Brno - Řečkovice
 37. Číslo a název projektu: OS581051 Výtvarně architektonická studie zámecké zahrady v Duchcově
  Řešitel: Ing. Petr Hodonický
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: OÚ Duchcov
 38. Číslo a název projektu: OS590421 Výtvarně architektonická studie úprav parku - městská část Královo Pole
  Řešitel: Ing. arch. Josef Sátora, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: MČ Brno - Královo Pole
 39. Číslo a název projektu: OS590161 Výroba osiva a sadby v roce 2009
  Řešitel: Ing. František Havel
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: SEMO Smržice
 40. Číslo a název projektu: OS590411 Provedení výnosových zkoušek kukuřice v roce 2009
  Řešitel: Ing. František Havel
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: CEZEA Čejč
 41. Číslo a název projektu: Realizace výsledků výzkumu doktorského projektu
  Řešitel: Ing. Tomáš Kopta
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 42. Číslo a název projektu: Hodnocení obsahu bioaktivních látek ve vybraných druzích kořeninových rostlin
  Řešitel: Ing. Jindřiška Vábková
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 43. Číslo a název projektu: Možnosti zvyšovania vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
  Řešitel: Ing. Jana Mokričková
  Pracoviště řešitele: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 44. Číslo a název projektu: Vplyv základných číriacich prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín
  Řešitel: Ing. Pavel Híc
  Pracoviště řešitele: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 45. Číslo a název projektu: Dřevinné vegetační prvky s výraznou autoregulací v období rozvojové péče
  Řešitel: Ing. Lukáš Lattenberg
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 46. Číslo a název projektu: Záhony z priamych výsevov
  Řešitel: Ing. Iveta Lošonská
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 47. Číslo a název projektu: Sekvence fragmentů genů souvisejících s výstupem květních pupenů meruněk z endogenní dormance
  Řešitel: Ing. Jana Čechová
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU

Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

 1. Číslo a název projektu: 522/09/1565 Vývoj metodologické a technologické platformy pro optický monitoring biotického stresu a obsahu fenolických látek u révy vinné
  Řešitel: Mgr. Julie Olejníčková
  Pracoviště řešitele: ÚSBE AV ČR
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. RNDr. Ing. Marie Kyseláková, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: GAČR
  Poskytovatel: GAČR
 2. Číslo a název projektu: QH82232, Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru
  Řešitel: Ing. František Paprštein, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Poskytovatel: MZe ČR
 3. Číslo a název projektu: QH81235, Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů
  Řešitel: Ing. Jan Blažek, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Poskytovatel: MZe ČR
 4. Číslo a název projektu: QG60123 Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin
  Řešitel: Ing. Jaroslav Salava, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 5. Číslo a název projektu: QG60083 Konkurenceschopnost bioenergetických produktů
  Řešitel: Ing. Jiří Souček, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Patrik Burg, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradnické techniky
  Poskytovatel: MZe ČR
 6. Číslo a název projektu: 1G58071 Integrovaná produkce třešní a višní
  Řešitel: Ing. Jitka Blažková
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Poskytovatel: MZe ČR
 7. Číslo a název projektu: QI91B094 Odrůdové hroznové šťávy se zdravotním benefitem
  Řešitel: Ing. Milan Houška, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav potravinářský Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Jaromír Veverka, Ing. Josef Balík, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav vinohradnictví a vinařství, Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Poskytovatel: MZe ČR
 8. Číslo a název projektu: QH91153 Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy viné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality
  Řešitel: Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Břetislav Křižan, Ph.D., Ing. Eva Ondrušiková, CSc., Ing. Věra Holleinová, Ph.D., Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D., Prof. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Lenka Bláhová
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Mendeleum, Ústav ovocnictví
  Poskytovatel: MZe ČR
 9. Číslo a název projektu: 2B06101 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity (NPV II)
  Řešitel: Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
  Pracoviště řešitele: Univerzita Palackého v Olomouci
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav biotechniky zeleně
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 10. Číslo a název projektu: QH71172 Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke. Wint)
  Řešitel: Ing. Radek Vávra
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Stanislav Boček, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 11. Číslo a název projektu: QH71228 Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou krykonzervace
  Řešitel: Ing. Karel Dušek, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Břetislav Křižan, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Mendeleum
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 12. Číslo a název projektu: IAA201990701 Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování
  Řešitel: Prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc; Ing. Jan Trnka, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav techniky a automobilové dopravy, AF MZLU v Brně; Ústav termomechaniky, v.v.i. AV ČR
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Poskytovatel: GA AV ČR
 13. Číslo a název projektu: QH82242, Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic
  Řešitel: Doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky, AF MZLU v Brně
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradnické techniky
  Poskytovatel: MZe ČR
 14. Číslo a název projektu: QH81200, Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech
  Řešitel: Ing. Petr Plíva, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha
  Řešitelé za ZF: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., Doc. Dr. Ing. Alena Salašová
  Pracoviště řešitelů za ZF: Ústav zahradnické techniky, Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Poskytovatel: MZe ČR
 15. Číslo a název projektu: QH82231, Produkce jahod v ekologických systémech
  Řešitel: Ing. Jitka Blažková
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Poskytovatel: MZe ČR
 16. Číslo a název projektu: QH 81142, Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
  Pracoviště řešitele: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Poskytovatel: MZe ČR
 17. Číslo a název projektu: Leonardo 2008-1-SK-LE005-0026 Slovak Wine Academy Pezinok
  Řešitel: Ing. Drantišek Slezák
  Pracoviště řešitele: SWA Pezinok
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Poskytovatel: zahraniční grant

podle poskytovatele

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Typ
projektu
Poskytovatel
522/09/1565 Vývoj metodologické a technologické platformy pro optický monitoring biotického stresu a obsahu fenolických látek u révy vinné Olejníčková J. ÚSBE AV ČR Kyseláková M. GAČR GAČR
IAA201990701 Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování Buchar J.,
Trnka J.
Ústav techniky a automobilové dopravy, AF MZLU v Brně; Ústav termomechaniky, v.v.i. AV ČR Goliáš J.   GA AV ČR
2B06101 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity (NPV II) Šarapatka B. Univerzita Palackého v Olomouci Kučera P.   MŠMT ČR
NPV II 2B08020 Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin     MŠMT ČR
2465/2009 Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk Pavlačka R. Ústav zahradnické techniky Šimek P.,
Damec J.
FRVŠ MŠMT ČR
720/2009 Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství Salaš P.,
Balík J.
FRVŠ MŠMT ČR
2721/2009 Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce a uplatnění letniček Uher J. Ústav zelinářství a květinářství   FRVŠ MŠMT ČR
2766/2009 Elektronická databáze zahradnických informací Jezdínský A. Ústav zelinářství a květinářství Neugebauerová J. FRVŠ MŠMT ČR
2696/2009 Model hodnocení sortimentu trvalek na příkladě rodu Hemerocallis Pavlíčková P. Ústav zelinářství a květinářství Chlebková A.,
Uher J.
FRVŠ MŠMT ČR
576/2009 Inovace předmětu Ateliéry (mgr.) I - workshop Krátká Adámková B. Ústav zahradní a krajinářské architektury Fořtíková Z. FRVŠ MŠMT ČR
69/2009 Péče o chráněná území přírody - doplnění materiálně technického vybavení pracovniště pro praktickou výuku nového předmětu Láznička V. Ústav biotechniky zeleně Kučera P. FRVŠ MŠMT ČR
1981/2009 Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO Pidra M. Mendeleum Baránek M.,
Křižan B.
FRVŠ MŠMT ČR
  Operační projekt Inovací odborného, pedagogického a manažerského vzdělávání ke zvýšení konkurenceschoposti Pokluda R.,
Máchal P.,
Bezecný I.,
Linhartová D.,
Přibyl M.
    ostatní projekty MŠMT ČR
  Příprava projektů do operačních programů Kučera P. Ústav biotechniky zeleně   rozvojové projekty MŠMT ČR
TR980124 Motivační program profesního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin   rozvojové projekty MŠMT ČR
QH81110 Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství

Pokluda R.,
Ewis M.,
Jezdínský A.

NAZV MZe ČR
QH81235 Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů Blažek J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J. NAZV MZe ČR
QH82232 Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru Paprštein F. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Řezníček V. NAZV MZe ČR
04/2002-2199 Národní program konzervace a využití genofondu rostlin Krška B.,
Ondrášek I.
Ústav ovocnictví Neugebauerová J.,
Uher J.,
Řezníček V.,
Pavloušek P.
  MZe ČR
1201/ZE580041 Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR Holleinová V. Mendeleum Pidra M.   MZe ČR
1201/ZE580051 Podpora technických izoilátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na ochranu proti šíření hospodářsky závažných virových chorob Holleinová V. Mendeleum     MZe ČR
QG60123 Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin Salava J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Krška B.,
Nečas T.
NAZV MZe ČR
QG60083 Konkurenceschopnost bioenergetických produktů Souček J. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Burg P.   MZe ČR
1G58071 Integrovaná produkce třešní a višní Blažková J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J.   MZe ČR
QH81200 Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech Plíva P. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Zemánek P.,
Salašová A.
NAZV MZe ČR
QH71172 Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke. Wint) Vávra R. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Boček S. NAZV MZe ČR
QH71228 Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou krykonzervace Dušek K. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Křižan B. NAZV MZe ČR
QH82242 Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky, AF MZLU v Brně Zemánek P. NAZV MZe ČR
QH82231 Produkce jahod v ekologických systémech Blažková J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Salaš P. NAZV MZe ČR
QH81142 Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám Vejl P. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU Praha Řezníček V. NAZV MZe ČR
QI91B094 Odrůdové hroznové šťávy se zdravotním benefitem Houška M. Výzkumný ústav potravinářský Praha Veverka J.,
Balík J.
NAZV MZe ČR
QH91153 Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy viné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality Polák J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně Křižan B.,
Ondrušiková E.,
Holleinová V.,
Baránek M.,
Krška B.,
Bláhová L.
NAZV MZe ČR
QI91A032 Výběr rezistentních genotypů meruněk k PPV s tržní kvalitou plodů Krška B. Ústav ovocnictví Goliáš J.,
Ondrášek I.,
Dokoupil L.,
Raddová J.
NAZV MZe ČR
QH71214 Nové biotechologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné proti nepovirům Pidra M. Mendeleum   NAZV MZe ČR
9503OS590611 Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin   resortní zakázka MZe ČR
OS590571 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Veverka V. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka Netafim Czech, s.r.o.
OS590561 Sledování kapkové závlahy ve vinicích Veverka V. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka Netafim Czech, s.r.o.
OS590161 Výroba osiva a sadby v roce 2009 Havel F. Mendeleum   resortní zakázka Semo Smržice
OS590411 Provedení výnosových zkoušek kukuřice v roce 2009 Havel F. Mendeleum   resortní zakázka CEZEA Čejč, a.s.
  Analýza zeleniny       resortní zakázka Moravoseed
  Využití mikroorganismů       resortní zakázka SYMBIO-m Lanškroun
OS590141 Výtvarně architektonická studie úprav lokality Nivky města Hulína Wilhelmová D. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka MÚ Hulín
OS590181 Výtvarně architektonická studie úprav části Smetanových sadů města Olomouce Wilhelmová D. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka MÚ Olomouc
OS590191 Výtvarně architektonická studie úprav obce Krásný Dvůr Wilhelmová D. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka OÚ Krásný Dvůr
  Výtvarně architektonická studie úprav obce Libá Wilhelmová D. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka OÚ Libá
OS580981 Výtvarně architektonická studie úprav městského parku v Holešově Fořtíková Z. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka MÚ Holešov
OS590271 Výtvarně architektonická studie úprav městského parku - městská část Mokrá Hora Fořtíková Z. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka MČ Brno - Řečkovice
OS581051 Výtvarně architektonická studie zámecké zahrady v Duchcově Hodonický P. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka OÚ Duchcov
OS590421 Výtvarně architektonická studie úprav parku - městská část Královo Pole Sátora J. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka MČ Brno - Královo Pole
  Realizace výsledků výzkumu doktorského projektu Kopta T. Ústav zelinářství a květinářství   IGA MZLU
  Hodnocení obsahu bioaktivních látek ve vybraných druzích kořeninových rostlin Vábková J. Ústav zelinářství a květinářství   IGA MZLU
  Možnosti zvyšovania vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch Mokričková J. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin   IGA MZLU
  Vplyv základných číriacich prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín Híc P. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů   IGA MZLU
  Dřevinné vegetační prvky s výraznou autoregulací v období rozvojové péče Lattenberg L. Ústav biotechniky zeleně   IGA MZLU
  Záhony z priamych výsevov Lošonská I. Ústav biotechniky zeleně   IGA MZLU
  Sekvence fragmentů genů souvisejících s výstupem květních pupenů meruněk z endogenní dormance Čechová J. Mendeleum   IGA MZLU
LE:NOTRE 2 Thematic Network Project in landscape architecture K.Adámková B. Ústav zahradní a krajinářské architektury   zahraniční grant zahraniční grant
OC116 Vliv stresu indukovaného při manipulacích in vitro a termoterapii na genetické a epigenetické změny genomu révy vinné Pidra M. Mendeleum   zahraniční grant zahraniční grant
ERASMUS/IP Innovations in rural development Salašová A. Ústav zahradní a krajinářské architektury Flekalová M. zahraniční grant zahraniční grant
Visegrad Fund Summer School "A Metropolis with a Green Heart" Salašová A. Ústav zahradní a krajinářské architektury Tomsová J.,
Sedláček J.
zahraniční grant UK Bratislava
204429 Sharka Containment Krška B. Ústav ovocnictví Nečas T.,
Pilařová P..
zahraniční grant Institut National de la Recherche Agronomique Bordeaux
  Mouvement à travers le paysage (les jardins éphémères dans l'urbanisme contemporain) Daňková J. Ústav zahradní a krajinářské architektury   zahraniční grant ENSP Versailles
Leonardo 2008-1-SK-LE005-0026 Slovak Wine Academy Pezinok Slezák F. SWA Pezinok Pavloušek P. zahraniční grant zahraniční grant

podle řešitele

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
04/2002-2199 Národní program konzervace a využití genofondu rostlin Krška B.,
Ondrášek I.
Ústav ovocnictví Neugebauerová J.,
Uher J.,
Řezníček V.,
Pavloušek P.
Ústav zelinářství a květinářství, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Ústav vinohradnictví a vinařství
QI91A032 Výběr rezistentních genotypů meruněk k PPV s tržní kvalitou plodů Krška B. Ústav ovocnictví Goliáš J.,
Ondrášek I.,
Dokoupil L.,
Raddová J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Mendeleum
204429 Sharka Containment Krška B. Ústav ovocnictví Nečas T.,
Pilařová P.
Ústav ovocnictví
2465/2009 Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk Pavlačka R. Ústav zahradnické techniky Šimek P.,
Damec J.
Ústav biotechniky zeleně, Ústav zahradní a krajinářské architektury
OS590571 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Veverka V. Ústav zahradnické techniky    
OS590561 Sledování kapkové závlahy ve vinicích Veverka V. Ústav zahradnické techniky    
  Operační projekt Inovací odborného, pedagogického a manažerského vzdělávání ke zvýšení konkurenceschoposti Pokluda R.,
Máchal P.,
Bezecný I.,
Linhartová D.,
Přibyl M.
     
720/2009 Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství Salaš P.,
Balík J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
2721/2009 Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce a uplatnění letniček Uher J. Ústav zelinářství a květinářství    
2766/2009 Elektronická databáze zahradnických informací Jezdínský A. Ústav zelinářství a květinářství Neugebauerová J. Ústav zelinářství a květinářství
2696/2009 Model hodnocení sortimentu trvalek na příkladě rodu Hemerocallis Pavlíčková P. Ústav zelinářství a květinářství Chlebková A.,
Uher J.
Ústav zelinářství a květinářství
QH81110 Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství

Pokluda R.,
Ewis M.,
Jezdínský A.

Ústav zelinářství a květinářství
  Realizace výsledků výzkumu doktorského projektu Kopta T. Ústav zelinářství a květinářství    
  Hodnocení obsahu bioaktivních látek ve vybraných druzích kořeninových rostlin Vábková J. Ústav zelinářství a květinářství    
NPV II 2B08020 Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin    
TR980124 Motivační program profesního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin    
9503OS590611 Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin    
  Možnosti zvyšovania vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch Mokričková J. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin    
  Vplyv základných číriacich prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín Híc P. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů    
576/2009 Inovace předmětu Ateliéry (mgr.) I - workshop Krátká Adámková B. Ústav zahradní a krajinářské architektury Fořtíková Z. Ústav zahradní a krajinářské architektury
OS590141 Výtvarně architektonická studie úprav lokality Nivky města Hulína Wilhelmová D. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
OS590181 Výtvarně architektonická studie úprav části Smetanových sadů města Olomouce Wilhelmová D. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
OS590191 Výtvarně architektonická studie úprav obce Krásný Dvůr Wilhelmová D. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Výtvarně architektonická studie úprav obce Libá Wilhelmová D. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
OS580981 Výtvarně architektonická studie úprav městského parku v Holešově Fořtíková Z. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
OS590271 Výtvarně architektonická studie úprav městského parku - městská část Mokrá Hora Fořtíková Z. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
OS581051 Výtvarně architektonická studie zámecké zahrady v Duchcově Hodonický P. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
OS590421 Výtvarně architektonická studie úprav parku - městská část Královo Pole Sátora J. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
LE:NOTRE 2 Thematic Network Project in landscape architecture Krátká Adámková B. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
ERASMUS/IP Innovations in rural development (Projekt LLP - IP) Salašová A. Ústav zahradní a krajinářské architektury Flekalová M. Ústav zahradní a krajinářské architektur
Visegrad Fund Summer School "A Metropolis with a Green Heart" Salašová A. Ústav zahradní a krajinářské architektury Tomsová J.,
Sedláček J.

Ústav zahradní a krajinářské architektury

  Mouvement à travers le paysage (les jardins éphémères dans l'urbanisme contemporain) Daňková J. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
69/2009 Péče o chráněná území přírody - doplnění materiálně technického vybavení pracovniště pro praktickou výuku nového předmětu Láznička V. Ústav biotechniky zeleně Kučera P. Ústav biotechniky zeleně
  Příprava projektů do operačních programů Kučera P. Ústav biotechniky zeleně    
  Dřevinné vegetační prvky s výraznou autoregulací v období rozvojové péče Lattenberg L. Ústav biotechniky zeleně    
  Záhony z priamych výsevov Lošonská I. Ústav biotechniky zeleně    
1981/2009 Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO Pidra M. Mendeleum Baránek M.,
Křižan B.
Mendeleum
1201/ZE580041 Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR Holleinová V. Mendeleum Pidra M. Mendeleum
1201/ZE580051 Podpora technických izoilátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na ochranu proti šíření hospodářsky závažných virových chorob Holleinová V. Mendeleum    
QH71214 Nové biotechologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné proti nepovirům Pidra M. Mendeleum    
OS590161 Výroba osiva a sadby v roce 2009 Havel F. Mendeleum    
OS590411 Provedení výnosových zkoušek kukuřice v roce 2009 Havel F. Mendeleum    
  Sekvence fragmentů genů souvisejících s výstupem květních pupenů meruněk z endogenní dormance Čechová J. Mendeleum    
  Analýza zeleniny        
  Využití mikroorganismů        

Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
QG60123 Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin Salava J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Krška B.,
Nečas T.
Ústav ovocnictví
QG60083 Konkurenceschopnost bioenergetických produktů Souček J. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Burg P. Ústav zahradnické techniky
QH82242 Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky, AF MZLU v Brně Zemánek P. Ústav zahradnické techniky
QH81200 Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech Plíva P. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Zemánek P.,
Salašová A.
Ústav zahradnické techniky, Ústav zahradní a krajinářské architektury
QH82232 Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru Paprštein F. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Řezníček V. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
QH71172 Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke. Wint) Vávra R. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Boček S. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
QH82231 Produkce jahod v ekologických systémech Blažková J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
QH81142 Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám Vejl P. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU Praha Řezníček V. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
522/09/1565 Vývoj metodologické a technologické platformy pro optický monitoring biotického stresu a obsahu fenolických látek u révy vinné Olejníčková J. ÚSBE AV ČR Kyseláková M. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
IAA201990701 Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování Buchar J.,
Trnka J.
Ústav techniky a automobilové dopravy, AF MZLU v Brně; Ústav termomechaniky, AV ČR Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
QH81235 Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů Blažek J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
1G58071 Integrovaná produkce třešní a višní Blažková J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
QI91B094 Odrůdové hroznové šťávy se zdravotním benefitem Houška M. Výzkumný ústav potravinářský Praha Veverka J.,
Balík J.
Ústav vinohradnictví a vinařství, Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Leonardo 2008-1-SK-LE005-0026 Slovak Wine Academy Pezinok Slezák F. SWA Pezinok Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství
2B06101 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity (NPV II) Šarapatka B. Univerzita Palackého v Olomouci Kučera P. Ústav biotechniky zeleně
QH91153 Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy viné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality Polák J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Křižan B.,
Ondrušiková E.,
Holleinová V.,
Baránek M.,
Krška B.,
Bláhová L.
Mendeleum
QH71228 Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou krykonzervace Dušek K. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Křižan B. Mendeleum