Úvodní stránka / Věda a výzkum / Projekty / Ukončené projekty / 2001

2001

Projekty

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

 1. Číslo a název projektu: Analýza primární a sekundární krajinné struktury Lednicko-valtického areálu, vyhodnocení potenciálu a limitů území
  Řešitel: Dr. Ing. Alena Salašová; Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury; Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: MŽP ČR
  Poskytovatel: MŽP ČR
 2. Číslo a název projektu: EP9275, Fyziologické předpoklady a inovace skladovatelských technologií jádrového ovoce
  Řešitel: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Spoluřešitelé za ZF: RNDr. Jiří Létal, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Mendeleum
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 3. Číslo a název projektu: 108/2000, Krajinný ráz a kulturní hodnota krajiny
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Petr Salaš; Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc.; Dr. Ing. Alena Salašová; Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin; Ústav biotechniky zeleně; Ústav zahradní a krajinářské architektury; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  Typ projektu: KONTAKT
  Poskytovatel: ostatní
 4. Číslo a název projektu: GA521/98/P248, Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiálu
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
  Pracoviště řešitele: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu: GAČR
  Poskytovatel: GAČR
 5. Číslo a název projektu: 1OS78, Ověřování fólií v podmínkách reálné aplikace
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 6. Číslo a název projektu: EP9313/99, Racionalizace intenzivního pěstování broskvoní a nektarinek
  Řešitel: Ing. Ivan Oukropec
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 7. Číslo a název projektu: QC9313, Racionalizace pěstování broskvoní
  Řešitel: Ing. Ivan Oukropec
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Spoluřešitelé za ZF: RNDr. Jiří Létal, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Mendeleum
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 8. Číslo a název projektu: 1OS108, Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 9. Číslo a název projektu: 99/19, Untersuchungen ze qualitätsmodelierunden Nacherntefaktoren an Früchten ausgewählter Aprikosen- und Pfirsichsorten aus südmährichen und niederösterreichischen Produktionsgebieten
  Řešitel: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: AKTION
  Poskytovatel: ostatní
 10. Číslo a název projektu: 1SZ553, Zkoušení pesticidních přípravků Admira a Discus na skleníkových kulturách - minoritní indikace
  Řešitel: Prof. Ing. František Kobza, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: MZe ČR
  Poskytovatel: MZe ČR

Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

 1. Číslo a název projektu: 525/99/1570, Využití kontinuální superkritické fluidní extrakce (SFE) oxidem uhličitým a GC-MS v analýze alkoholických nápojů
  Řešitel: RNDr. Milena Mikešová
  Pracoviště řešitele: Ústav analytické chemie AV ČR Brno
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: GAČR
  Poskytovatel: GAČR
 2. Číslo a název projektu: 522/99/0108, Výzkum dědičnosti rezistence meruněk a broskvoní k viru šarky švestek - základ pro transfer genu imunity z meruňky do broskvoně
  Řešitel: Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Ivan Oukropec
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: GAČR
  Poskytovatel: GAČR

podle poskytovatele

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Typ
projektu
Poskytovatel
522/99/0108 Výzkum dědičnosti rezistence meruněk a broskvoní k viru šarky švestek - základ pro transfer genu imunity z meruňky do broskvoně Polák J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Oukropec J. GAČR GAČR
GA521/98/P248 Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiálu Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin   GAČR GAČR
525/99/1570 Využití kontinuální superkritické fluidní extrakce (SFE) oxidem uhličitým a GC-MS v analýze alkoholických nápojů Mikešová M. Ústav analytické chemie AV ČR Brno Goliáš J. GAČR GAČR
QC9313 Racionalizace pěstování broskvoní Oukropec I. Ústav ovocnictví Létal J. NAZV MZe ČR
EP9313/99 Racionalizace intenzivního pěstování broskvoní a nektarinek Oukropec I. Ústav ovocnictví   NAZV MZe ČR
1SZ553 Zkoušení pesticidních přípravků ADMIRA a DISCUS na skleníkových kulturách - minoritní indikace Kobza F. Ústav zelinářství a květinářství   MZe ČR MZe ČR
EP9275 Fyziologické předpoklady a inovace skladovatelských technologií jádrového ovoce Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů Létal J. NAZV MZe ČR
  Analýza primární a sekundární krajinné struktury Lednicko-valtického areálu, vyhodnocení potenciálu a limitů území Salašová A.,
Kučera P.
Ústav zahradní a krajinářské architektury,
Ústav biotechniky zeleně
  MŽP ČR MŽP ČR
108/2000 Krajinný ráz a kulturní hodnota krajiny Salaš P.,
Pejchal M.
Salašová A.
Supuka J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin,
Ústav biotechniky zeleně,
Ústav zahradní a krajinářské architektury,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  KONTAKT ostatní
99/19 Untersuchungen ze qualitätsmodelierunden Nacherntefaktoren an Früchten ausgewählter Aprikosen- und Pfirsichsorten aus südmährichen und niederösterreichischen Produktionsgebieten Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů   AKTION ostatní
1OS108 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Zemánek P. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka resortní zakázka
1OS78 Ověřování fólií v podmínkách reálné aplikace Zemánek P. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka resortní zakázka

podle řešitele

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
QC9313 Racionalizace pěstování broskvoní Oukropec I. Ústav ovocnictví Létal J. Mendeleum
EP9313/99 Racionalizace intenzivního pěstování broskvoní a nektarinek Oukropec I. Ústav ovocnictví    
1OS78 Ověřování fólií v podmínkách reálné aplikace Zemánek P. Ústav zahradnické techniky    
1OS108 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Zemánek P. Ústav zahradnické techniky    
1SZ553 Zkoušení pesticidních přípravků Admira a Discus na skleníkových kulturách - minoritní indikace Kobza F. Ústav zelinářství a květinářství    
GA521/98/P248 Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiálu Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin    
108/2000 Krajinný ráz a kulturní hodnota krajiny Salaš P.,
Pejchal M.
Salašová A.
Supuka J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin,
Ústav biotechniky zeleně,
Ústav zahradní a krajinářské architektury,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
   
EP9275 Fyziologické předpoklady a inovace skladovatelských technologií jádrového ovoce Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů Létal J. Mendeleum
99/19 Untersuchungen ze qualitätsmodelierunden Nacherntefaktoren an Früchten ausgewählter Aprikosen- udn Pfirsichsorten aus südmährichen und niederösterreichischen Produktionsgebieten Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů    
  Analýza primární a sekundární krajinné struktury Lednicko-valtického areálu, vyhodnocení potenciálu a limitů území Salašová A.
Kučera P.
Ústav zahradní a krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně
   

Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
525/99/1570 Využití kontinuální superkritické fluidní extrakce (SFE) oxidem uhličitým a GC-MS v analýze alkoholických nápojů Mikešová M. Ústav analytické chemie AV ČR Brno Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
522/99/0108 Výzkum dědičnosti rezistence meruněk a broskvoní k viru šarky švestek-základ pro transfer genu imunity z meruňky do broskvoně Polák J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Oukropec I. Ústav ovocnictví