Úvodní stránka / Věda a výzkum / Projekty / Ukončené projekty / 2008

2008

Projekty

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

 1. Číslo a název projektu: 04/2002-2199 St, Národní program konzervace a využití genofondu rostlin
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Boris Krška
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D., Dr. Ing. Jiří Uher 
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zelinářství a květinářství
  Poskytovatel: MZe ČR
 2. Číslo a název projektu: QH 81110, Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu
  Řešitel: Doc.Ing. Kristína Petříková, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Spoluřešitelé za ZF: Doc.Ing.Robert Pokluda, Ph.D., Ing. Mohamed Ewis Abdelaziz, Ing. Aleš Jezdinský
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zelinářství a květinářství
  Poskytovatel: MZe ČR
 3. Číslo a název projektu: 1201/ZE580041, Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR
  Řešitel: Ing. Věra Holleinová
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Mendeleum
  Poskytovatel: MZe ČR
 4. Číslo a název projektu: 1201/ZE580051, Podpora technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na uchování zdravého genetického materiálu v zájmu udržení biologické rozmanitosti odrůd na území České republiky
  Řešitel: Ing. Věra Holleinová
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Poskytovatel: MZe ČR
 5. Číslo a název projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202, Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
  Pracoviště řešitele: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Spoluřešitelé za ZF: Dr. Ing. Alena Salašová, Ing. Stanislav Boček, Ph.D., Ing. Hana Sasková, Ing. Běla Svitáčková, CSc., Ing. Michal Adam
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradní a krajinářské architektury, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Mendeleum
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 6. Číslo a název projektu: NPV II 2B08020 Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
  Pracoviště řešitele: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 7. Číslo a název projektu: 1326/Aa, Rozvoj studijních disciplín pro hodnocení a řízní jakosti rostlinných a potravinových zdrojů
  Řešitel: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Josef Balík, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 8. Číslo a název projektu: 121/F4a, Využití senzorů vlhkosti v praktické výuce zelinářství a skleníkové výroby
  Řešitel: Doc.Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 9. Číslo a název projektu: 804/F4d, Multimediální učební texty - Léčivé a kořeninové rostliny
  Řešitel: Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 10. Číslo a název projektu: 2787/F4b, Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce trvalek
  Řešitel: Dr.Ing. Jiří Uher
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 11. Číslo a název projektu: 2398/A, Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny
  Řešitel: Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 12. Číslo a název projektu: 1020Aa, Rozvoj výukové laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů ovocných plodin, révy vinné a zelenin
  Řešitel: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 13. Číslo a název projektu: 2789/F2a, Inovace předmětu Ateliéry a praktika I.
  Řešitel: Ing. Lucie Poláčková
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Barbara K.Adámková, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 14. Číslo a název projektu: 2358/F4d, Trvalky v zahradní a krajinářské tvorbě -- multimediální učební texty
  Řešitel: Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 15. Číslo a název projektu: TR980124, Motivační program profesního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
  Řešitel: Doc.Dr.Ing. Petr Salaš
  Pracoviště řešitele: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu: rozvojový projekt
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 16. Číslo a název projektu: TR980134, Systematický rozvoj multimediálních opor
  Řešitel: Dr.Ing. Anna Němcová
  Pracoviště řešitele: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: rozvojový projekt
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 17. Číslo a název projektu: TR980161, Rozvoj internacionalizace a mezinárodní spolupráce VŠ
  Řešitel: doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: rozvojový projekt
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 18. Číslo a název projektu: N - 2313, Studentské ceny Hickory Foundation  - VI. ročník
  Řešitel: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Poskytovatel:
 19. Číslo a název projektu: RP/192/08, Vzorník barev vína
  Řešitel: Ing. Josef Balík, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Poskytovatel: Vinařský fond  ČR
 20. Číslo a název projektu: LE:NOTRE 2, Thematic Network Project in landscape architecture
  Řešitel: Ing. Barbora Krátká Adámková, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: zahraniční grant
  Poskytovatel: zahraniční grant
 21. Číslo a název projektu: akce COST 858, Viticulture - Biotic and abotic stress in grapevine; projekt OC116, Vliv stresu indukovaného při manipulacích in vitro a termoterapii na genetické a epigenetické změny genomu révy vinné
  Řešitel: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: zahraniční grant
  Poskytovatel: zahraniční gran
 22. Číslo a název projektu: (číslo nebylo přiděleno)  Innovations in rural development (Projekt LLP -- IP)
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Alena Salašová
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: zahraniční grant
  Poskytovatel: zahraniční gran
 23. Číslo a název projektu: The Pearls of the Landscape - Thematic routes of the historical gardens in V4 countries
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Alena Salašová
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Zora Fořtíková, Ph.D, Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradní a krajinářské architektury, Ústav biotechniky zeleně
  Poskytovatel: Visegrad Found
 24. Číslo a název projektu: 204429 Sharka Containment
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Boris Krška
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D., Ing. Petra Pilařová.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav ovocnictví
  Poskytovatel: Institut National de la Recherche Agronomique Bordeaux
 25. Číslo a název projektu: OS580291, Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů
  Řešitel: Ing. Vladimír Veverka
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: Netafim Czech s.r.o.
 26. Číslo a název projektu: OS560381, Sledování kapkové závlahy ve vinicích
  Řešitel: Ing. Vladimír Veverka
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: Netafim Czech s.r.o.
 27. Číslo a název projektu: 556/9503/OS 580621, Pokus s přípravky PRP SOL a PRP EBV
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph. D.
  Pracoviště řešitele: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 28. Číslo a název projektu: OS 570601, Ozelenění ploch s použitím mechorostů
  Řešitel: Ing.Jiří Martinek,Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: Masák a Partner, s.r.o.
 29. Číslo a název projektu: 9503/OS580141, Výroba a dodávka osiva, ředkvička Kvarta a paprika Lydia
  Řešitel: Ing. František Havel
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: Semo Smržice
 30. Číslo a název projektu: 9503/OS580311, Provedení výnosových zkoušek kukuřice v r. 2008
  Řešitel: Ing. František Havel
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: CEZEA ŠS a.s.
 31. Číslo a název projektu: 1/2008/591, Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů
  Řešitel: Ing. Lukáš Veverka
  Pracoviště řešitele: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 32. Číslo a název projektu: 2/2008/591, Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
  Řešitel: Ing. Jana Mokričková
  Pracoviště řešitele: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 33. Číslo a název projektu: 7/2008/591, Stanovenie fenolických látok metodou HPLC vo vybraných druhoch zelenín pestovaných konvenčním a ekologickým sposobom
  Řešitel: Ing. Miloš Jurica
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 34. Číslo a název projektu: 8/2008/591, Effect of different treatments for fruit setting in Ziziphus jujube Mill.
  Řešitel: Saket Mishra
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 35. Číslo a název projektu: 9/2008/591, Studium dědičnosti rezistence meruněk k šarce švestek u potomstev odrůdy Harlayne
  Řešitel: Ing. Petra Pilařová
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 36. Číslo a název projektu: 5/2008/591, Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně
  Řešitel: Ing. Petra Bábíková
  Pracoviště řešitele: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 37. Číslo a název projektu: 3/2008/591, Drobné sakrálne objekty v krajine
  Řešitel: Ing. Barbora Matáková
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 38. Číslo a název projektu: 4/2008/591, Optimalizace výsadbových směsí z vytrvalých bylin
  Řešitel: Ing. Eva Hlůžová, DiS.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 39. Číslo a název projektu: 6/2008/591, Optimalizace přípravy ds cDNA v případě komplikovaných rostlinných pletiv z hlediska dostatečné výtěžnosti pro účely následné analýzy transkriptomu pomocí cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism)
  Řešitel: Ing. Jana Čechová
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU


Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

 1. Číslo a název projektu: 525/06/1757 Polyfenolické látky hroznů, révových vín a jejich antimutagenní a antioxidační vlastnosti
  Řešitel: Doc. Ing. Jan Tříska, CSc.
  Pracoviště řešitele: AV ČR České Budějovice
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. RNDr. Ing. Marie Kyseláková, CSc., Ing. Josef Balík, Ph.D., Ing. Jaromír Veverka
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: GAČR
  Poskytovatel: GAČR
 2. Číslo a název projektu: QH82232, Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru
  Řešitel: Ing. František Paprštein, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Poskytovatel: MZe ČR
 3. Číslo a název projektu: QH81235, Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů
  Řešitel: Ing. Jan Blažek, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Poskytovatel: MZe ČR
 4. Číslo a název projektu: QG60123 Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin
  Řešitel: Ing. Jaroslav Salava, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 5. Číslo a název projektu: 1B44051, Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů
  Řešitel: Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Břetislav Křižan
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Mendeleum
  Typ projektu: MZe ČR
  Poskytovatel: MZe ČR
 6. Číslo a název projektu: 1G57004 Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami
  Řešitel: Ing. Petr Plíva, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha
  Řešitelé za ZF: Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.
  Pracoviště řešitelů za ZF: Ústav biotechniky zeleně
  Spoluřešitelé za ZF: Dr. Ing. Alena Salašová, Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradní a krajinářské architektury, Ústav zahradnické techniky
  Poskytovatel: MZe ČR
 7. Číslo a název projektu: QG60083 Konkurenceschopnost bioenergetických produktů
  Řešitel: Ing. Jiří Souček, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Patrik Burg, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradnické techniky
  Poskytovatel: MZe ČR
 8. Číslo a název projektu: 1G58071 Integrovaná produkce třešní a višní
  Řešitel: Ing. Jitka Blažková
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Poskytovatel: MZe ČR
 9. Číslo a název projektu: 2B06101 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity (NPV II)
  Řešitel: Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
  Pracoviště řešitele: Univerzita Palackého v Olomouci
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav biotechniky zeleně
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 10. Číslo a název projektu: MZe/B/7 Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi
  Řešitel: Dr. Ing. Milada Šťastná
  Pracoviště řešitele: Ústav aplikované a krajinné ekologie, AF MZLU v Brně
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: zahraniční rozvojová spolupráce ČR a Mongolska
  Poskytovatel: MZe ČR
 11. Číslo a název projektu: QH71172 Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke. Wint)
  Řešitel: Ing. Radek Vávra
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Stanislav Boček, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 12. Číslo a název projektu: QH71228 Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou krykonzervace
  Řešitel: Ing. Karel Dušek, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Břetislav Křižan, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Mendeleum
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 13. Číslo a název projektu: IAA201990701 Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování
  Řešitel: Prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc; Ing. Jan Trnka, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav techniky a automobilové dopravy, AF MZLU v Brně; Ústav termomechaniky, v.v.i. AV ČR
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Poskytovatel: GA AV ČR
 14. Číslo a název projektu: QH82242, Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic
  Řešitel: Doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky, AF MZLU v Brně
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradnické techniky
  Poskytovatel: MZe ČR
 15. Číslo a název projektu: QH81200, Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech
  Řešitel: Ing. Petr Plíva, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha
  Řešitelé za ZF: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., Doc. Dr. Ing. Alena Salašová
  Pracoviště řešitelů za ZF: Ústav zahradnické techniky, Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Poskytovatel: MZe ČR
 16. Číslo a název projektu: QH82231, Produkce jahod v ekologických systémech
  Řešitel: Ing. Jitka Blažková
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Poskytovatel: MZe ČR
 17. Číslo a název projektu: QH 81142, Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
  Pracoviště řešitele: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Poskytovatel: MZe ČR

podle poskytovatele

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Typ
projektu
Poskytovatel
525/06/1757 Polyfenolické látky hroznů, révových vín a jejich antimutagenní a antioxidační vlastnosti Tříska J. AV ČR České Budějovice Kyseláková M.,
Balík J.,
Veverka J.
GAČR GAČR
IAA201990701 Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování Buchar J.,
Trnka J.
Ústav techniky a automobilové dopravy, AF MZLU v Brně; Ústav termomechaniky, v.v.i. AV ČR Goliáš J.   GA AV ČR
2B06101 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity (NPV II) Šarapatka B. Univerzita Palackého v Olomouci Kučera P.   MŠMT ČR
CZ.04.1.03/
3.2.15.2
Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Salašová A.,
Boček S.,
Sasková H.,
Svitáčková B.,
Adam M.
  MŠMT ČR
NPV II 2B08020 Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin     MŠMT ČR
1326/Aa Rozvoj studijních disciplín pro hodnocení a řízní jakosti rostlinných a potravinových zdrojů Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů Balík J. FRVŠ MŠMT ČR
121/F4a Využití senzorů vlhkosti v praktické výuce zelinářství a skleníkové výroby Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství   FRVŠ MŠMT ČR
804/F4d Multimediální učební texty -- Léčivé a kořeninové rostliny Neugebauerová J. Ústav zelinářství a květinářství   FRVŠ MŠMT ČR
2787/F4b Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce trvalek Uher J. Ústav zelinářství a květinářství   FRVŠ MŠMT ČR
2398/A Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny Pavlačka R. Ústav zahradnické techniky   FRVŠ MŠMT ČR
1020Aa Rozvoj výukové laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů ovocných plodin, révy vinné a zelenin Nečas T. Ústav ovocnictví   FRVŠ MŠMT ČR
2789/F2a Inovace předmětu Ateliéry a praktika I. Poláčková L. Ústav zahradní a krajinářské architektury K.Adámková B. FRVŠ MŠMT ČR
2358/F4d Trvalky v zahradní a krajinářské tvorbě -- multimediální učební texty Kuťková T. Ústav biotechniky zeleně   FRVŠ MŠMT ČR
TR980124 Motivační program profesního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin   rozvojový projekt MŠMT ČR
TR980134 Systematický rozvoj multimediálních opor Němcová A. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů   rozvojový projekt MŠMT ČR
TR980161 Rozvoj internacionalizace a mezinárodní spolupráce VŠ Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství   rozvojový projekt MŠMT ČR
QH81110 Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství

Pokluda R.,
Ewis M.,
Jezdínský A.

NAZV MZe ČR
QH81235 Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní Blažek J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J. NAZV MZe ČR
QH82232 Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru Paprštein F. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Řezníček V. NAZV MZe ČR
1B44051 Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů Polák J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Křižan B. MZe ČR MZe ČR
04/2002-2199 Národní program konzervace a využití genofondu rostlin Krška B.,
Ondrášek I.
Ústav ovocnictví Neugebauerová J.,
Uher J.,
Řezníček V.,
Pavloušek P.
  MZe ČR
1201/ZE580041 Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR Holleinová V. Mendeleum Pidra M.   MZe ČR
1201/ZE580051 Podpora technických izoilátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na ochranu proti šíření hospodářsky závažných virových chorob Holleinová V. Mendeleum     MZe ČR
QG60123 Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin Salava J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Krška B.,
Nečas T.
NAZV MZe ČR
QG60083 Konkurenceschopnost bioenergetických produktů Souček J. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Burg P.   MZe ČR
1G58071 Integrovaná produkce třešní a višní Blažková J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J.   MZe ČR
1G57004 Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými pedmínkami Plíva P. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Rajnoch M.   MZe ČR
QH71172 Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke. Wint) Vávra R. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Boček S. NAZV MZe ČR
QH71228 Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou krykonzervace Dušek K. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Křižan B. NAZV MZe ČR
QH82242 Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky, AF MZLU v Brně Zemánek P. NAZV MZe ČR
QH81200 Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech Plíva P. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Zemánek P.,
Salašová A.
NAZV MZe ČR
QH82231 Produkce jahod v ekologických systémech Blažková J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Salaš P. NAZV MZe ČR
QH81142 Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám Vejl P. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU Praha Řezníček V. NAZV MZe ČR
MZe/B/7 Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi Šťastná M. Ústav aplikované a krajinné ekologie, AF MZLU v Brně Goliáš J. rozvojová spolupráce MZe ČR
OS570601 Ozelenění ploch s použitím mechorostů Martinek J. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka Masák a Partner, s.r.o.
OS580291 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Veverka V. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka Netafim Czech, s.r.o.
OS560381 Sledování kapkové závlahy ve vinicích Veverka V. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka Netafim Czech, s.r.o.
9503/OS580141 Výroba a dodávka osiva, ředkvička Kvarta a paprika Lydia Havel F. Mendeleum   resortní zakázka Semo Smržice
9503/OS580311 Provedení výnosových zkoušek kukuřice v r. 2008 Havel F. Mendeleum   resortní zakázka CEZEA ŠS a.s.
556/9503/OS 580621 Pokus s přípravky PRP SOL a PRP EBV Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství   resortní zakázka resortní zakázka
1/2008/591 Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů Veverka L. Ústav vinohradnictví a vinařství   IGA MZLU
2/2008/591 Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch Mokričková J. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin   IGA MZLU
7/2008/591 Stanovenie fenolických látok metodou HPLC vo vybraných druhoch zelenín pestovaných konvenčním a ekologickým sposobom Jurica M. Ústav zelinářství a květinářství   IGA MZLU
8/2008/591 Effect of different treatments for fruit setting in Ziziphus jujube Mill. Mishra S. Ústav zelinářství a květinářství   IGA MZLU
9/2008/591 Studium dědičnosti rezistence meruněk k šarce švestek u potomstev odrůdy Harlayne Pilařová P. Ústav ovocnictví   IGA MZLU
5/2008/591 Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně Bábíková P. Ústav vinohradnictví a vinařství   IGA MZLU
3/2008/591 Drobné sakrálne objekty v krajine Matáková B. Ústav zahradní a krajinářské architektury   IGA MZLU
4/2008/591 Optimalizace výsadbových směsí z vytrvalých bylin Hlůžová E. Ústav biotechniky zeleně   IGA MZLU
6/2008/591 Optimalizace přípravy ds cDNA v případě komplikovaných rostlinných pletiv z hlediska dostatečné výtěžnosti pro účely následné analýzy transkriptomu pomocí cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism) Čechová J. Mendeleum   IGA MZLU
LE:NOTRE 2 Thematic Network Project in landscape architecture K.Adámková B. Ústav zahradní a krajinářské architektury   zahraniční grant zahraniční grant
OC116 Vliv stresu indukovaného při manipulacích in vitro a termoterapii na genetické a epigenetické změny genomu révy vinné Pidra M. Mendeleum   zahraniční grant zahraniční grant
  Innovations in rural development (Projekt LLP -- IP) Salašová A. Ústav zahradní a krajinářské architektury   zahraniční grant zahraniční grant
  ThePearls of the Landscape - Thematic routes of the historical gardens in V4 countries Salašová A. Ústav zahradní a krajinářské architektury Fořtíková Z.,
Šimek P.,
Krejčiřík P.
zahraniční grant Visegrad Found
204429 Sharka Containment Krška B. Ústav ovocnictví Nečas T.,
Pilařová P..
zahraniční grant Institut National de la Recherche Agronomique Bordeaux
N-2313 Studentské ceny Hickory Foundation - VI. ročník Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně   nevyplněno nevyplněno

podle řešitele

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
1020Aa Rozvoj výukové laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů ovocných plodin, révy vinné a zelenin Nečas T. Ústav ovocnictví    
04/2002-2199 Národní program konzervace a využití genofondu rostlin Krška B.,
Ondrášek I.
Ústav ovocnictví Neugebauerová J.,
Uher J.,
Řezníček V.,
Pavloušek P.
 
9/2008/591 Studium dědičnosti rezistence meruněk k šarce švestek u potomstev odrůdy Harlayne Pilařová P. Ústav ovocnictví    
204429 Sharka Containment Krška B. Ústav ovocnictví Nečas T.,
Pilařová P.
Ústav ovocnictví
2398/A Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny Pavlačka R. Ústav zahradnické techniky    
OS580291 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Veverka V. Ústav zahradnické techniky    
OS560381 Sledování kapkové závlahy ve vinicích Veverka V. Ústav zahradnické techniky    
121/F4a Využití senzorů vlhkosti v praktické výuce zelinářství a skleníkové výroby Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství    
804/F4d Multimediální učební texty - Léčivé a kořeninové rostliny Neugebauerová J. Ústav zelinářství a květinářství    
2787/F4b Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce trvalek Uher J. Ústav zelinářství a květinářství    
TR980161 Rozvoj internacionalizace a mezinárodní spolupráce VŠ Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství    
QH81110 Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství    
7/2008/591 Stanovenie fenolických látok metodou HPLC vo vybraných druhoch zelenín pestovaných konvenčním a ekologickým sposobom Jurica M. Ústav zelinářství a květinářství    
8/2008/591 Effect of different treatments for fruit setting in Ziziphus jujube Mill. Mishra S. Ústav zelinářství a květinářství    
CZ.04.1.03/
3.2.15.2
Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Salašová A.,
Boček S.,
Sasková H.,
Svitáčková B.,
Adam M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Mendeleum
NPV II 2B08020 Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin    
TR980124 Motivační program profesního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin    
2/2008/591 Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch Mokričková J. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin    
1326/Aa Rozvoj studijních disciplín pro hodnocení a řízní jakosti rostlinných a potravinových zdrojů Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů Balík J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
TR980134 Systematický rozvoj multimediálních opor Němcová A. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů    
556/9503/OS 580621 Pokus s přípravky PRP SOL a PRP EBV Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství    
1/2008/591 Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů Veverka L. Ústav vinohradnictví a vinařství    
5/2008/591 Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně Bábíková P. Ústav vinohradnictví a vinařství    
2789/F2a Inovace předmětu Ateliéry a praktika I. Poláčková L. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
3/2008/591 Drobné sakrálne objekty v krajine Matáková B. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
LE:NOTRE 2 Thematic Network Project in landscape architecture K.Adámková B. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Innovations in rural development (Projekt LLP - IP) Salašová A. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  ThePearls of the Landscape - Thematic routes of the historical gardens in V4 countries Salašová A. Ústav zahradní a krajinářské architektury Fořtíková Z.,
Šimek P.,
Krejčiřík P.

Ústav zahradní a krajinářské architektury,
Ústav biotechniky zeleně

2358/F4d Trvalky v zahradní a krajinářské tvorbě - multimediální učební texty Kuťková T. Ústav biotechniky zeleně    
OS570601 Ozelenění ploch s použitím mechorostů Martinek J. Ústav biotechniky zeleně    
4/2008/591 Optimalizace výsadbových směsí z vytrvalých bylin Hlůžová E. Ústav biotechniky zeleně    
N-2026 Studentské ceny Hickory Foundation - VI. ročník Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně    
1201/ZE580041 Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR Holleinová V. Mendeleum Pidra M. Mendeleum
1201/ZE580051 Podpora technických izoilátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na ochranu proti šíření hospodářsky závažných virových chorob Holleinová V. Mendeleum    
9503/OS580141 Výroba a dodávka osiva, ředkvička Kvarta a paprika Lydia Havel F. Mendeleum    
9503/OS580311 Provedení výnosových zkoušek kukuřice v r. 2008 Havel F. Mendeleum    
6/2008/591 Optimalizace přípravy ds cDNA v případě komplikovaných rostlinných pletiv z hlediska dostatečné výtěžnosti pro účely následné analýzy transkriptomu pomocí cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism) Čechová J. Mendeleum    
OC116 Vliv stresu indukovaného při manipulacích in vitro a termoterapii na genetické a epigenetické změny genomu révy vinné Pidra M. Mendeleum    

Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
QG60123 Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin Salava J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Krška B.,
Nečas T.
Ústav ovocnictví
QG60083 Konkurenceschopnost bioenergetických produktů Souček J. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Burg P. Ústav zahradnické techniky
QH82242 Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky, AF MZLU v Brně Zemánek P. Ústav zahradnické techniky
QH81200 Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech Plíva P. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Zemánek P.,
Salašová A.
Ústav zahradnické techniky, Ústav zahradní a krajinářské architektury
QH82232 Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru Paprštein F. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Řezníček V. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
QH71172 Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke. Wint) Vávra R. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Boček S. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
QH82231 Produkce jahod v ekologických systémech Blažková J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
QH81142 Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám Vejl P. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU Praha Řezníček V. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
525/06/1757 Polyfenolické látky hroznů, révových vín a jejich antimutagenní a antioxidační vlastnosti Tříska J. AV ČR České Budějovice Kyseláková M.,
Balík J.,
Veverka J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Ústav vinohradnictví a vinařství
IAA201990701 Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování Buchar J.,
Trnka J.
Ústav techniky a automobilové dopravy, AF MZLU v Brně; Ústav termomechaniky, AV ČR Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
QH81235 Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní Blažek J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
1G58071 Integrovaná produkce třešní a višní Blažková J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
MZe/B/7 Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi Šťastná M. Ústav aplikované a krajinné ekologie, AF MZLU v Brně Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
1G57004 Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami Plíva P. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Rajnoch M.,
Salašová A.,
Zemánek P.
Ústav biotechniky zeleně, Ústav zahradní a krajinářské architektury, Ústav zahradnické techniky
2B06101 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity (NPV II) Šarapatka B. Univerzita Palackého v Olomouci Kučera P. Ústav biotechniky zeleně
1B44051 Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů Polák J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Křižan B. Mendeleum
QH71228 Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou krykonzervace Dušek K. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Křižan B. Mendeleum