Úvodní stránka / Věda a výzkum / Projekty / Ukončené projekty / 2004

2004

Projekty

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

 1. Číslo a název projektu: Bruntál Evolving
  Řešitel: Ing. arch. Josef Sátora, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 2. Číslo a název projektu: 4OS7, Hodnocení fytotoxicity a účinnosti přípravku Floria Frutapon Original na okrasných rostlinách
  Řešitel: Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 3. Číslo a název projektu: 35/2004, Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce
  Řešitel: Ing. Vladimír Veverka
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 4. Číslo a název projektu: 4IG34, Identifikace svinutky révy a Viru mozaiky huseníku pomocí RT-PCR
  Řešitel: Ing. Jan Kopecký
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 5. Číslo a název projektu: Komponovaná krajina Mikulovska
  Řešitel: Dr. Ing. Alena Salašová
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 6. Číslo a název projektu: Koncepce rozvoje ovocnictví v Jihomoravském kraji
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Boris Krška; Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.; Ing. Ivan Oukropec
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví; Mendeleum
  Typ projektu: JmK
  Poskytovatel: ostatní
 7. Číslo a název projektu: Krajinářská studie Brno - Medlánky
  Řešitel: Dr. Ing. Alena Salašová
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 8. Číslo a název projektu: Lázně Lavana v Třeboni
  Řešitel: Prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 9. Číslo a název projektu: 4IG31, Metody termoterapie a množení z vrcholových meristémů v procesu ozdravení révy vinné
  Řešitel: Ing. Kateřina Laboňová
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 10. Číslo a název projektu: Mikroregion Podluží - Dolní Bojanovice
  Řešitel: Dr. Ing. Petr Nepomucký
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 11. Číslo a název projektu: Mikroregion Podluží - Moravská Nová Ves
  Řešitel: Dr. Ing. Petr Nepomucký
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 12. Číslo a název projektu: Mikroregion Podluží - Prušánky
  Řešitel: Dr. Ing. Petr Nepomucký
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 13. Číslo a název projektu: 4GT1486, Německé parky ovlivňující vývoj Lednicko-valtického areálu
  Řešitel: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: mimorozpočtový grant
  Poskytovatel: ostatní
 14. Číslo a název projektu: QD1153, Optimalizace technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny
  Řešitel: Doc. Ing. Kristina Petříková, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Ivan Malý, CSc.; Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.; Ing. Vladimír Pacík; Ing. Eva Křístková
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů; Ústav zelinářství a květinářství
  Spoluřešitelé mimo ZF: Ing. Eva Křístková
  Pracoviště spoluřešitelů mimo ZF: VÚRV Olomouc
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 15. Číslo a název projektu: 4OS72, Ověřování fólií v podmínkách reálné aplikace
  Řešitel: Ing. Vladimír Veverka
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 16. Číslo a název projektu: 3B, Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
  Řešitel: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.; Ing. Věra Holleinová
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: MZe ČR
  Poskytovatel: MZe ČR
 17. Číslo a název projektu: 3C, Podpora testování množitelského materiálu
  Řešitel: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: MZe ČR
  Poskytovatel: MZe ČR
 18. Číslo a název projektu: QD1157, Raný výběr genotypů broskvoní na rezistenci vůči šarce švestek molekulárně genetickými metodami
  Řešitel: Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Dr. Ing. Boris Krška; Ing. Ivan Oukropec
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav ovocnictví; Mendeleum
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 19. Číslo a název projektu: Regenerace zámeckého parku Kačina
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 20. Číslo a název projektu: Registrační pokus s fungicidy - plíseň révová
  Řešitel: Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 21. Číslo a název projektu: Registrační pokus s fungicidy - plíseň révová + padlí révové
  Řešitel: Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 22. Číslo a název projektu: Řešení konkrétních úkolů v Lednicko-valtickém areálu
  Řešitel: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 23. Číslo a název projektu: 4IG33, Screening vaskulárních forem rodu Fusarium Link
  Řešitel: Ing. Tomáš Kulhánek
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 24. Číslo a název projektu: 4OS65, Skleníková kultivace tisu
  Řešitel: Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 25. Číslo a název projektu: 4OS92, Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů
  Řešitel: Ing. Vladimír Veverka
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 26. Číslo a název projektu: 4OS91, Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst révy vinné, výnos a kvalitu plodů
  Řešitel: Ing. Vladimír Veverka
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 27. Číslo a název projektu: 4GT1485, Studentské ceny Hickory Foundation v Oblasti partnerství pro stezku
  Řešitel: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: mimorozpočtový grant
  Poskytovatel: ostatní
 28. Číslo a název projektu: MSM435100002, Studium biodiversity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových úprav a postupů
  Řešitel: Prof. Ing. František Kobza, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Dr. Ing. Boris Krška; Ing. Ivan Oukropec; Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.; Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav ovocnictví; Mendeleum; Ústav ovocnictví; Mendeleum
  Typ projektu: výzkumný záměr
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 29. Číslo a název projektu: 32/2004, Studium produkce těkamých aromatických složek v ovocných plodech a kvašených nápojích plynově chromatografickou technikou headspace gas analýza
  Řešitel: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 30. Číslo a název projektu: QD1357, Systém ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům
  Řešitel: Doc. Ing. Kristina Petříková, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.; Ing. Vratislav Nakvasil, Ph.D.; Doc. Ing. Ivan Malý, CSc.; Ing. Miroslav Otáhal
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zelinářství a květinářství; Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 31. Číslo a název projektu: Vereinigung zur Forderung der Genomforschung
  Řešitel: Prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 32. Číslo a název projektu: 3OS73, Vliv organického hnojiva Dvorecký Organoferm u zeleninové papriky a hlávkového zelí
  Řešitel: Doc. Ing. Kristina Petříková, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 33. Číslo a název projektu: QD1155, Vliv suroviny a technologie zpracování na obsah zdravotně prospěšných polyfenolických látek v révových vínech
  Řešitel: Doc. RNDr. Ing. Marie Kyseláková, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Josef Balík, Ph.D.; Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.; Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů; Ústav ovocnictví; Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 34. Číslo a název projektu: 21, Vyhodnocení posudků a dokumentace na prodkukty Bio-Nova dle požadavků UKZUZ
  Řešitel: Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 35. Číslo a název projektu: QC1156, Vytvoření alternativní metodiky identifikace odrůd révy vinné založené na zhodnocení rozdílností ve struktuře DNA u jednotlivých odrůd
  Řešitel: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR

Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

 1. Číslo a název projektu: QC1359, Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatologických organismů pro systém certifikace ovocných dřevin.
  Řešitel: Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Dr. Ing. Boris Krška
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 2. Číslo a název projektu: QD0166, Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní
  Řešitel: Ing. Jan Blažek, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 3. Číslo a název projektu: QD1049, Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní
  Řešitel: Ing. Jan Blažek, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 4. Číslo a název projektu: QD1408, Tvorba moderních systémů pěstování slivoní
  Řešitel: Ing. Jan Blažek, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 5. Číslo a název projektu: QD1047, Inovace pěstitelského systému třešní
  Řešitel: Ing. Jitka Blažková
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 6. Číslo a název projektu: QC0048, Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin
  Řešitel: Dr. Ing. Jaroslav Salava
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR

podle poskytovatele

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Typ
projektu
Poskytovatel
MSM435100002 Studium biodiversity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových úprav a postupů Kobza F.,
Goliáš J.
Ústav zelinářství a květinářství,
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Krška B.,
Nečas T.,
Oukropec I.,
Vachůn M.
výzkumný záměr MŠMT ČR
3B Podpora ozdravování polních a speciálních plodin Pidra M.,
Holleinová V.
Mendeleum   MZe ČR MZe ČR
3C Podpora testování množitelského materiálu Pidra M. Mendeleum   MZe ČR MZe ČR
QC0048 Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin Salava J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Pavloušek P. NAZV MZe ČR
QC1156 Vytvoření alternativní metodiky identifikace odrůd révy vinné založené na zhodnocení rozdílností ve struktuře DNA u jednotlivých odrůd Pidra M. Mendeleum Pavloušek P. NAZV MZe ČR
QC1359 Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatologických organismů pro systém certifikace ovocných dřevin Polák J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Krška B. NAZV MZe ČR
QD0166 Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní Blažek J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Řezníček V.
Salaš P.
NAZV MZe ČR
QD1047 Inovace pěstitelského systému třešní Blažková J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J. NAZV MZe ČR
QD1049 Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní Blažek J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Řezníček V. NAZV MZe ČR
QD1153 Optimalizace technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství Malý I.,
Pokluda R.,
Pačík V.,
Křístková E.
NAZV MZe ČR
QD1155 Vliv suroviny a technologie zpracování na obsah zdravotně prospěšných polyfenolických látek v révových vínech Kyseláková M. Ústav vinohradnictví a vinařství Balík J.,
Nečas T.,
Pavloušek P.
NAZV MZe ČR
QD1157 Raný výběr genotypů broskvoní na rezistenci vůči šarce švestek molekulárně genetickými metodami Vachůn M. Mendeleum Krška B.,
Oukropec I.
NAZV MZe ČR
QD1357 Systém ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství Malý I.,
Pokluda R.,
Nakvasil V.,
Otáhal M.
NAZV MZe ČR
QD1408 Tvorba moderních systémů pěstování slivoní Blažek J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J. NAZV MZe ČR
4IG31 Metody termoterapie a množení z vrcholových meristémů v procesu ozdravení révy vinné Laboňová K. Mendeleum   IGA MZLU
4IG33 Screening vaskulárních forem rodu Fusarium Link Kulhánek T. Ústav zelinářství a květinářství   IGA MZLU
4IG34 Identifikace svinutky révy a Viru mozaiky huseníku pomocí RT-PCR Kopecký J. Mendeleum   IGA MZLU
32/2004 Studium produkce těkamých aromatických složek v ovocných plodech a kvašených nápojích plynově chromatografickou technikou headspace gas analýza Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů   IGA MZLU
35/2004 Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce Veverka V. Ústav zahradnické techniky   IGA MZLU
  Koncepce rozvoje ovocnictví v Jihomoravském kraji Krška B.,
Nečas T.,
Oukropec I.
Ústav ovocnictví   JmK ostatní
4GT1485 Studentské ceny Hickory Foundation v Oblasti partnerství pro stezku Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně   mimo-
rozpočtový grant
ostatní
4GT1486 Německé parky ovlivňující vývoj Lednicko-valtického areálu Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně   mimo-
rozpočtový grant
ostatní
  Registrační pokus s fungicidy - plíseň révová Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství   resortní zakázka resortní zakázka
  Registrační pokus s fungicidy - plíseň révová + padlí révové Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství   resortní zakázka resortní zakázka
  Lázně Lavana v Třeboni Damec J. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Vereinigung zur Forderung der Genomforschung Damec J. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Krajinářská studie Brno - Medlánky Salašová A. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Mikroregion Podluží - Dolní Bojanovice Nepomucký P. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Mikroregion Podluží - Prušánky Nepomucký P. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Mikroregion Podluží - Moravská Nová Ves Nepomucký P. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Bruntál Evolving Sátora J. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Řešení konkrétních úkolů v Lednicko-valtickém areálu Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
  Komponovaná krajina Mikulovska Salašová A. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Regenerace zámeckého parku Kačina Šimek P. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
21 Vyhodnocení posudků a dokumentace na prodkukty Bio-Nova dle požadavků UKZUZ Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství   resortní zakázka resortní zakázka
3OS73 Vliv organického hnojiva Dvorecký Organoferm u zeleninové papriky a hlávkového zelí Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství   resortní zakázka resortní zakázka
4OS65 Skleníková kultivace tisu Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství   resortní zakázka resortní zakázka
4OS7 Hodnocení fytotoxicity a účinnosti přípravku Floria Frutapon Original na okrasných rostlinách Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství   resortní zakázka resortní zakázka
4OS72 Ověřování fólií v podmínkách reálné aplikace Veverka V. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka resortní zakázka
4OS91 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst révy vinné, výnos a kvalitu plodů Veverka V. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka resortní zakázka
4OS92 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Veverka V. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka resortní zakázka

podle řešitele

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
  Koncepce rozvoje ovocnictví v Jihomoravském kraji Krška B.,
Oukropec I.,
Nečas T.
Ústav ovocnictví    
35/2004 Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce Veverka V. Ústav zahradnické techniky    
4OS72 Ověřování fólií v podmínkách reálné aplikace Veverka V. Ústav zahradnické techniky    
4OS91 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst révy vinné, výnos a kvalitu plodů Veverka V. Ústav zahradnické techniky    
4OS92 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Veverka V. Ústav zahradnické techniky    
MSM435100002 Studium biodiversity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových úprav a postupů Kobza F.,
Goliáš J.
Ústav zelinářství a květinářství,
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Krška B.,
Oukropec I.,
Nečas T.,
Vachůn M.
Ústav ovocnictví,
Mendeleum
QD1153 Optimalizace technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství Malý I.,
Pokluda R.,
Pacík V.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin,
Ústav zelinářství a květinářství
QD1357 Systém ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství Malý I.,
Pokluda R.,
Nakvasil V.,
Otáhal M.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin,
Ústav zelinářství a květinářství
3OS73 Vliv organického hnojiva Dvorecký Organoferm u zeleninové papriky a hlávkového zelí Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství    
4OS65 Skleníková kultivace tisu Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství    
4OS7 Hodnocení fytotoxicity a účinnosti přípravku Floria Frutapon Original na okrasných rostlinách Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství    
21 Vyhodnocení posudků a dokumentace na prodkukty Bio-Nova dle požadavků UKZUZ Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství    
4IG33 Screening vaskulárních forem rodu Fusarium Link Kulhánek T. Ústav zelinářství a květinářství    
32/2004 Studium produkce těkamých aromatických složek v ovocných plodech a kvašených nápojích plynově chromatografickou technikou headspace gas analýza Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů    
QD1155 Vliv suroviny a technologie zpracování na obsah zdravotně prospěšných polyfenolických látek v révových vínech Kyseláková M. Ústav vinohradnictví a vinařství Balík J.,
Nečas T.,
Pavloušek P.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů,
Ústav ovocnictví,
Ústav vinohradnictví a vinařství
  Registrační pokus s fungicidy - plíseň révová Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství    
  Registrační pokus s fungicidy - plíseň révová + padlí révové Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství    
  Řešení konkrétních úkolů v Lednicko-valtickém areálu Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně    
  Regenerace zámeckého parku Kačina Šimek P. Ústav biotechniky zeleně    
4GT1485 Studentské ceny Hickory Foundation v Oblasti partnerství pro stezku Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně    
4GT1486 Německé parky ovlivňující vývoj Lednicko-valtického areálu Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně    
  Lázně Lavana v Třeboni Damec J. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Vereinigung zur Forderung der Genomforschung Damec J. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Krajinářská studie Brno - Medlánky Salašová A. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Mikroregion Podluží - Dolní Bojanovice Nepomucký P. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Mikroregion Podluží - Prušánky Nepomucký P. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Mikroregion Podluží - Moravská Nová Ves Nepomucký P. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Bruntál Evolving Sátora J. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Komponovaná krajina Mikulovska Salašová A. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
QD1157 Raný výběr genotypů broskvoní na rezistenci vůči šarce švestek molekulárně genetickými metodami Vachůn M. Mendeleum Krška B.,
Oukropec I.
Ústav ovocnictví
QC1156 Vytvoření alternativní metodiky identifikace odrůd révy vinné založené na zhodnocení rozdílností ve struktuře DNA u jednotlivých odrůd Pidra M. Mendeleum Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství
3B Podpora ozdravování polních a speciálních plodin Pidra M.,
Holleinová V.
Mendeleum    
3C Podpora testování množitelského materiálu Pidra M. Mendeleum    
4IG31 Metody termoterapie a množení z vrcholových meristémů v procesu ozdravení révy vinné Laboňová K. Mendeleum    
4IG34 Identifikace svinutky révy a Viru mozaiky huseníku pomocí RT-PCR Kopecký J. Mendeleum    

Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
QC1359 Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatologických organismů pro systém certifikace ovocných dřevin Polák J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Krška B. Ústav ovocnictví
QD0166 Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní Blažek J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Řezníček V.,
Salaš P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
QD1049 Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní Blažek J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Řezníček V. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
QD1408 Tvorba moderních systémů pěstování slivoní Blažek J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
QD1047 Inovace pěstitelského systému třešní Blažková J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
QC0048 Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin Salava J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství