Úvodní stránka / Věda a výzkum / Projekty / Ukončené projekty / 2003

2003

Projekty

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

 1. Číslo a název projektu: Dobudování technického izolátu ovocných dřevin a révy vinné
  Řešitel: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 2. Číslo a název projektu: 3OS27, Hodnocení fytotoxicity a účinnosti přípravku AGRION na okrasných rostlinách
  Řešitel: Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 3. Číslo a název projektu: 3OS54, Hodnocení fytotoxicity a účinnosti přípravku FRUTAPON na okrasných rostlinách
  Řešitel: Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 4. Číslo a název projektu: 3OS25, Kultivace tisu v hydroponických podmínkách
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 5. Číslo a název projektu: MSM435100003, Obnova památek krajinářské architektury a zahradního umění
  Řešitel: Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: výzkumný záměr
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 6. Číslo a název projektu: Oponentní posudek na Generel územního rozvoje pražské botanické zahrady
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 7. Číslo a název projektu: 3OS85, Ověřování fólií v podmínkách reálné aplikace
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 8. Číslo a název projektu: 4110002404, Posouzení zeleně města Frenštát pod Radhoštěm
  Řešitel: Ing. arch. Josef Sátora, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 9. Číslo a název projektu: Řešení konkrétních úkolů v Lednicko-valtickém areálu
  Řešitel: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 10. Číslo a název projektu: 3OS90, Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 11. Číslo a název projektu: 3OS89, Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst révy vinné, výnos a kvalitu plodů
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 12. Číslo a název projektu: Urbanisticko-architektonická studie lokality Kamenný vrch 2
  Řešitel: Ing. arch. Josef Sátora, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 13. Číslo a název projektu: VEGA 1/2, Výběr rezistentních odrůd meruněk vůči šárce švestek
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Boris Krška
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: VEGA
  Poskytovatel: ostatní
 14. Číslo a název projektu: Vyhodnocení dendrologického potenciálu Podzámecké zahrady v Kroměříži
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 15. Číslo a název projektu: 4110002405, Zelená harmonie - posouzení zeleně města Brna
  Řešitel: Prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
  Pracoviště řešitele:
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka

Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

 1. Číslo a název projektu: QC0009, Objektivizace normativů spotřeby pohonných hmot a energie na výrobu zemědělských produktů a tvorba jejich databáze
  Řešitel: Ing. Zdeněk Pastorek, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Zemánek Pavel, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 2. Číslo a název projektu: VEGA 3/2, Šlechtění zimolezu pro podmínky České republiky
  Řešitel: Doc. Ing. Ján Matuškovič, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Slovenská poĺnohospodárska univerzita Nitra
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Dr. Ing. Boris Krška; Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.; Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav ovocnictví; Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu: VEGA
  Poskytovatel: ostatní
 3. Číslo a název projektu: VaV/640/06/03, Vyhodnocení funkce krajinných prvků a segmentů z hlediska možnosti ochrany před škodlivými následky povodní, stopy minulých povodní a jejich reflexe v ekologii krajiny
  Řešitel: Prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav tvorby a ochrany krajiny (LDF)
  Spoluřešitelé za ZF: Dr. Ing. Alena Salašová; Doc. Ing. Rajnoch Milan, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradní a krajinářské architektury; Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: MŽP ČR
  Poskytovatel: MŽP ČR

podle poskytovatele

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Typ
projektu
Poskytovatel
MSM435100003 Obnova památek krajinářské architektury a zahradního umění Pejchal M. Ústav biotechniky zeleně   výzkumný záměr MŠMT ČR
QC0009 Objektivizace normativů spotřeby pohonných hmot a energie na výrobu zemědělských produktů a tvorba jejich databáze Pastorek Z. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Zemánek P. NAZV MZe ČR
VaV/640/06/03 Vyhodnocení funkce krajinných prvků a segmentů z hlediska možnosti ochrany před škodlivými následky povodní, stopy minulých povodní a jejich reflexe v ekologii krajiny Tlapák V. Ústav tvorby a ochrany krajiny (LDF) Salašová A.
Rajnoch M.
MŽP ČR MŽP ČR
VEGA 1/2 Výběr rezistentních odrůd meruněk vůči šárce švestek Krška B. Ústav ovocnictví   VEGA ostatní
VEGA 3/2 Šlechtění zimolezu pro podmínky České republiky Matuškovič J. Slovenská poĺnohospodárska univerzita Nitra Krška B.,
Řezníček V.,
Salaš P.
VEGA ostatní
3OS25 Kultivace tisu v hydroponických podmínkách Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství   resortní zakázka resortní zakázka
3OS54 Hodnocení fytotoxicity a účinnosti přípravku Frutapon na okrasných rostlinách Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství   resortní zakázka resortní zakázka
3OS27 Hodnocení fytotoxicity a účinnosti přípravku Agrion na okrasných rostlinách Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství   resortní zakázka resortní zakázka
3OS90 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Zemánek P. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka resortní zakázka
3OS89 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst révy vinné, výnos a kvalitu plodů Zemánek P. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka resortní zakázka
3OS85 Ověřování fólií v podmínkách reálné aplikace Zemánek P. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka resortní zakázka
  Dobudování technického izolátu ovocných dřevin a révy vinné Pidra M. Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
4110002404 Posouzení zeleně města Frenštát pod Radhoštěm Sátora J. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
4110002405 Zelená harmonie - posouzení zeleně města Brna Damec J. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Urbanisticko-architektonická studie lokality Kamenný vrch 2 Sátora J. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Řešení konkrétních úkolů v Lednicko-valtickém areálu Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
  Oponentní posudek na Generel územního rozvoje pražské botanické zahrady Šimek P. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
  Vyhodnocení dendrologického potenciálu Podzámecké zahrady v Kroměříži Šimek P. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka

podle řešitele

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
VEGA 1/2 Výběr rezistentních odrůd meruněk vůči šárce švestek Krška B. Ústav ovocnictví    
3OS85 Ověřování fólií v podmínkách reálné aplikace Zemánek P. Ústav zahradnické techniky    
3OS89 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst révy vinné, výnos a kvalitu plodů Zemánek P. Ústav zahradnické techniky    
3OS90 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Zemánek P. Ústav zahradnické techniky    
3OS25 Kultivace tisu v hydroponických podmínkách Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství    
3OS54 Hodnocení fytotoxicity a účinnosti přípravku Frutapon na okrasných rostlinách Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství    
3OS27 Hodnocení fytotoxicity a účinnosti přípravku Agrion na okrasných rostlinách Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství    
MSM435100003 Obnova památek krajinářské architektury a zahradního umění Pejchal M. Ústav biotechniky zeleně    
  Řešení konkrétních úkolů v Lednicko-valtickém areálu Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně    
  Oponentní posudek na Generel územního rozvoje pražské botanické zahrady Šimek P. Ústav biotechniky zeleně    
  Vyhodnocení dendrologického potenciálu Podzámecké zahrady v Kroměříži Šimek P. Ústav biotechniky zeleně    
4110002405 Zelená harmonie - posouzení zeleně města Brna Damec J. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
4110002404 Posouzení zeleně města Frenštát pod Radhoštěm Sátora J. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Urbanisticko-architektonická studie lokality Kamenný vrch 2 Sátora J. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Dobudování technického izolátu ovocných dřevin a révy vinné Pidra M. Mendeleum    

Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
QC0009 Objektivizace normativů spotřeby pohonných hmot a energie na výrobu zemědělských produktů a tvorba jejich databáze Pastorek Z. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Zemánek P. Ústav zahradnické techniky
VEGA 3/2 Šlechtění zimolezu pro podmínky České republiky Matuškovič J. Slovenská poĺnohospodárska univerzita Nitra Krška B.,
Řezníček V.,
Salaš P.
Ústav ovocnictví;
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
VaV/640/06/03 Vyhodnocení funkce krajinných prvků a segmentů z hlediska možnosti ochrany před škodlivými následky povodní, stopy minulých povodní a jejich reflexe v ekologii krajiny Tlapák V. Ústav tvorby a ochrany krajiny (LDF) Salašová A.,
Rajnoch M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury;
Ústav biotechniky zeleně