Úvodní stránka / Věda a výzkum / Projekty / Ukončené projekty / 2005

2005

Projekty

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

 1. Číslo a název projektu: 525/03/P132, Studium korelací antokyaninů, barevnosti a resveratrolu v červených vínech
  Řešitel: Ing. Josef Balík, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: GAČR
  Poskytovatel: GAČR
 2. Číslo a název projektu: GP521/03/P133, Raný výběr genotypu meruněk na rezistenci vůči šárce švestek molekulárně genetickými metodami
  Řešitel: Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: GAČR
  Poskytovatel: GAČR
 3. Číslo a název projektu: 2HL200, Management zahradních a krajinářských úprav
  Řešitel: Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: FRVŠ
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 4. Číslo a název projektu: QF3221, Rozvoj nových školkařských metod při dopěstování sadby peckovin
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Boris Krška
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 5. Číslo a název projektu: QF3207, Racionalizace pěstování nektarinek a broskvoní v podmínkách ČR
  Řešitel: Ing. Ivan Oukropec
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 6. Číslo a název projektu: QF4195, Vliv alternativních organických hnojiv na půdní úrodnost, hospodářský výnos a nutriční hodnotu plodové a košťálové zeleniny
  Řešitel: Doc. Ing. Kristina Petříková, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Ivan Malý, CSc.; Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin; Ústav zelinářství a květinářství
  Spoluřešitelé mimo ZF: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů mimo ZF: Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF MZLU)
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 7. Číslo a název projektu: 1G46082, Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 8. Číslo a název projektu: QF4141, Šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou s využitím genových zdrojů révy vinné a moderních testovacích metod
  Řešitel: Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 9. Číslo a název projektu: 30/2004, Možnost začlenění staveb do krajiny
  Řešitel: Ing. Eva Žallmanová
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 10. Číslo a název projektu: IG550381, Charakterizace Fusarium sp. a jejich f.sp. pomocí Random
  Řešitel: Ing. Tomáš Kulhánek
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu:
  Poskytovatel: MZLU
 11. Číslo a název projektu: 29370-IC-3-2003-1-SE-Erasmus-IPUC-4, Seminář ve Valči - Historic Parks in society
  Řešitel: Ing. Barbara Adámková, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: Erasmus IP
  Poskytovatel: ostatní
 12. Číslo a název projektu: Ozelenění ploch s použitím mechorostů
  Řešitel: Ing. Jiří Martínek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 13. Číslo a název projektu: Projekt pěstebních a stabilizačních opatření Podzámecké a Květné zahrady v Kroměříži
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 14. Číslo a název projektu: 2002F/02/B/P/PP-118033L0341, Moduls Courses on Production Duality in Wine and Cheese
  Řešitel: Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Mendeleum
  Typ projektu: zahraniční grant
  Poskytovatel: zahraniční grant
 15. Číslo a název projektu: 4OS117, Kultivace narcisů s různými variantami výživy
  Řešitel: Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu:
  Poskytovatel:
 16. Číslo a název projektu: 10251M21153, Vliv alternativních oraganických hnojiv na půdní úrodnost, hospodářský výnos a nutriční hodnotu plodové a košťálové zeleniny
  Řešitel: Doc. Ing. Kristina Petříková, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Ivan Malý, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu:
  Poskytovatel:

Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

 1. Číslo a název projektu: QF4112, Výzkum hospodářských vlastností nových podnoží jádrovin
  Řešitel: Ing. Josef Kosina, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 2. Číslo a název projektu: QF4116, Tvorba skladovatelných odrůd jablek s odolností proti skládkovým chorobám
  Řešitel: Ing. J. Blažek, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 3. Číslo a název projektu: QF3140, Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělské činnosti
  Řešitel: Ing. Antonín Jelínek, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 4. Číslo a název projektu: 1B44051, Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů
  Řešitel: Doc. Ing. J. Polák, DrSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Břetislav Křižan
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Mendeleum
  Typ projektu: MZe ČR
  Poskytovatel: MZe ČR
 5. Číslo a název projektu: VaV/640/06/03, Vyhodnocení funkce krajinných prvků a segmentů z hlediska možnosti ochrany před škodlivými následky povodní, stopy minulých povodní a jejich reflexe v ekologii krajiny
  Řešitel: Prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav tvorby a ochrany krajiny (LDF MZLU)
  Spoluřešitelé za ZF: Dr. Ing. Alena Salašová; Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradní a krajinářské architektury; Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: MŽP ČR
  Poskytovatel: MŽP ČR
 6. Číslo a název projektu: 104368-CP-1-2002-AT-Erasmus-TN, Network in Landscape Architecture
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Barbara Adámková, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: Socrates
  Poskytovatel: ostatní
 7. Číslo a název projektu: 29370-IC-4-199-1-SE-Erasmus, Historic Parks in society, development, demierary and indentity
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Barbara Adámková, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: zahraniční grant
  Poskytovatel: zahraniční grant
 8. Číslo a název projektu: 400-VI, Sustainable and copetitive agricultural supply chains in pre- and post- European Union accession countries
  Řešitel: Joosten Frank
  Pracoviště řešitele: International Agricultural Centre Wageningen University and Research, The Netherlands
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: zahraniční grant
  Poskytovatel: zahraniční grant
 9. Číslo a název projektu: QF3223, Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů
  Řešitel: F. Paprštein
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu:
  Poskytovatel:

podle poskytovatele

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Typ
projektu
Poskytovatel
525/03/P132 Studium korelací antokyaninů, barevnosti a resveratrolu v červených vínech Balík J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů   GAČR GAČR
GP521/03/P133 Raný výběr genotypu meruněk na rezistenci vůči šárce švestek molekulárně genetickými metodami Vachůn M. Mendeleum   GAČR GAČR
2HL200 Management zahradních a krajinářských úprav Rajnoch M. Ústav biotechniky zeleně   FRVŠ MŠMT ČR
QF3221 Rozvoj nových školkařských metod při dopěstování sadby peckovin Krška B. Ústav ovocnictví Nečas T. NAZV MZe ČR
QF3207 Racionalizace pěstování nektarinek a broskvoní v podmínkách ČR Oukropec I. Ústav ovocnictví   NAZV MZe ČR
QF4112 Výzkum hospodářských vlastností nových podnoží jádrovin Kosina J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Nečas T. NAZV MZe ČR
QF4195 Vliv alternativních organických hnojiv na půdní úrodnost, hospodářský výnos a nutriční hodnotu plodové a košťálové zeleniny Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství Malý I.,
Pokluda R.
NAZV MZe ČR
QF4116 Tvorba skladovatelných odrůd jablek s odolností proti skládkovým chorobám Blažek J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J. NAZV MZe ČR
QF3140 Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělské činnosti Jelínek A. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Zemánek P. NAZV MZe ČR
1G46082 Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné Zemánek P. Ústav zahradnické techniky   NAZV MZe ČR
QF4141 Šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou s využitím genových zdrojů révy vinné a moderních testovacích metod Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství   NAZV MZe ČR
1B44051 Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů Polák J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Křižan B. MZe ČR MZe ČR
VaV/640/06/03 Vyhodnocení funkce krajinných prvků a segmentů z hlediska možnosti ochrany před škodlivými následky povodní, stopy minulých povodní a jejich reflexe v ekologii krajiny Tlapák V. Ústav tvorby a ochrany krajiny (LDF MZLU) Salašová A.,
Rajnoch M.
MŽP ČR MŽP ČR
30/2004 Možnost začlenění staveb do krajiny Žallmannová E. Ústav zahradní a krajinářské architektury   IGA MZLU
IG550381 Charakterizace Fusarium sp. a jejich f.sp. pomocí Random Kulhánek T. Ústav zelinářství a květinářství   nevyplněno MZLU
104368-CP-1
-2002-AT
-Erasmus-TN
Network in Landscape Architecture     Adámková B. Socrates ostatní
29370-IC-3
-2003-1-SE-
Erasmus-IPUC-4
Seminář ve Valči - Historic Parks in society Adámková B. Ústav zahradní a krajinářské architektury   Erasmus IP ostatní
  Ozelenění ploch s použitím mechorostů Martinek J. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
  Projekt pěstebních a stabilizačních opatření Podzámecké a Květné zahrady v Korměříži Šimek P. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
2002F/02/B/P/PP
-118033L0341
Moduls Courses on Production Duality in Wine and Cheese Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství Pidra M. zahraniční grant zahraniční grant
29370-IC-4-199
-1-SE-Erasmus
Historic Parks in society, development, demierary and indentity     Adámková B. zahraniční grant zahraniční grant
400-VI Sustainable and copetitive agricultural supply chains in pre- and post- European Union accession countries Frank J. International Agricultural Centre Wageningen University and Research, The Netherlands Pokluda R. zahraniční grant zahraniční grant
4OS117 Kultivace narcisů s různými variantami výživy Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství   nevyplněno nevyplněno
QF3223 Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů Paprštein F. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Řezníček V. nevyplněno nevyplněno
10251M21153 Vliv alternativních oraganických hnojiv na půdní úrodnost, hospodářský výnos a nutriční hodnotu plodové a košťálové zeleniny Petříková K. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Malý I. nevyplněno nevyplněno

podle řešitele

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
QF3221 Rozvoj nových školkařských metod při dopěstování sadby peckovin Krška B. Ústav ovocnictví Nečas T. Ústav ovocnictví
QF3207 Racionalizace pěstování nektarinek a broskvoní v podmínkách ČR Oukropec I. Ústav ovocnictví    
1G46082 Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné Zemánek P. Ústav zahradnické techniky    
QF4195 Vliv alternativních organických hnojiv na půdní úrodnost, hospodářský výnos a nutriční hodnotu plodové a košťálové zeleniny Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství Pokluda R.,
Malý I.
Ústav zelinářství a květinářství,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
IG550381 Charakterizace Fusarium sp. a jejich f.sp. pomocí Random Kulhánek T. Ústav zelinářství a květinářství    
4OS117 Kultivace narcisů s různými variantami výživy Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství    
10251M21153 Vliv alternativních oraganických hnojiv na půdní úrodnost, hospodářský výnos a nutriční hodnotu plodové a košťálové zeleniny Petříková K. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Malý I. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
525/03/P132 Studium korelací antokyaninů, barevnosti a resveratrolu v červených vínech Balík J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů    
QF4141 Šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou s využitím genových zdrojů révy vinné a moderních testovacích metod Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství    
2002F/02/B/P/PP
-118033L0341
Moduls Courses on Production Duality in Wine and Cheese Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství Pidra M. Mendeleum
29370-IC-3
-2003-1-SE-
Erasmus-IPUC-4
Seminář ve Valči - Historic Parks in society Adámková B. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
30/2004 Možnost začlenění staveb do krajiny Žallmannová E. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
2HL200 Management zahradních a krajinářských úprav Rajnoch M. Ústav biotechniky zeleně    
  Ozelenění ploch s použitím mechorostů Martinek J. Ústav biotechniky zeleně    
  Projekt pěstebních a stabilizačních opatření Podzámecké a Květné zahrady v Korměříži Šimek P. Ústav biotechniky zeleně    
GP521/03/P133 Raný výběr genotypu meruněk na rezistenci vůči šárce švestek molekulárně genetickými metodami Vachůn M. Mendeleum    

Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
QF4112 Výzkum hospodářských vlastností nových podnoží jádrovin Kosina J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Nečas T. Ústav ovocnictví
QF3140 Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělské činnosti Jelínek A. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Zemánek P. Ústav zahradnické techniky
400-VI Sustainable and copetitive agricultural supply chains in pre- and post- European Union accession countries Frank J. International Agricultural Centre Wageningen University and Research, The Netherlands Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství
QF3223 Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů Paprštein F. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Řezníček V. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
QF4116 Tvorba skladovatelných odrůd jablek s odolností proti skládkovým chorobám Blažek J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
VaV/640/06/03 Vyhodnocení funkce krajinných prvků a segmentů z hlediska možnosti ochrany před škodlivými následky povodní, stopy minulých povodní a jejich reflexe v ekologii krajiny Tlapák V. Ústav tvorby a ochrany krajiny (LDF MZLU) Salašová A.,
Rajnoch M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury,
Ústav biotechniky zeleně
104368-CP-1
-2002-AT
-Erasmus-TN
Network in Landscape Architecture     Adámková B. Ústav zahradní a krajinářské architektury
29370-IC-4-199
-1-SE-Erasmus
Historic Parks in society, development, demierary and indentity     Adámková B. Ústav zahradní a krajinářské architektury
1B44051 Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů Polák J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Křižan B. Mendeleum