Úvodní stránka / Věda a výzkum / Projekty / Ukončené projekty / 2006

2006

Projekty

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

 1. Číslo a název projektu: QF3221, Rozvoj nových školkařských metod při dopěstování sadby peckovin
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Boris Krška
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 2. Číslo a název projektu: QF3207, Racionalizace pěstování nektarinek a broskvoní v podmínkách ČR
  Řešitel: Ing. Ivan Oukropec
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 3. Číslo a název projektu: QF4195, Vliv alternativních organických hnojiv na půdní úrodnost, hospodářský výnos a nutriční hodnotu plodové a košťálové zeleniny
  Řešitel: Doc. Ing. Kristina Petříková, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Ivan Malý, CSc.; Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin; Ústav zelinářství a květinářství
  Spoluřešitelé mimo ZF: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů mimo ZF: Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF MZLU)
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 4. Číslo a název projektu: 1G46082, Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 5. Číslo a název projektu: QF4141, Šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou s využitím genových zdrojů révy vinné a moderních testovacích metod
  Řešitel: Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 6. Číslo a název projektu: 04/2002-2199 St Národní program konzervace a využití genofondu rostlin
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Ivo Ondrášek
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D., Dr. Ing. Jiří Uher, Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zelinářství a květinářství, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu:
  Poskytovatel: MZe ČR
 7. Číslo a název projektu: 225/2005-7210Lá Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR
  Řešitel: Ing. Věra Holleinová
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Michal Adam, Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Mendeleum
  Typ projektu:
  Poskytovatel: MZe ČR
 8. Číslo a název projektu: 858/2006-7240Lá Podpora technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na ochranu proti šíření hospodářsky závažných virových chorob
  Řešitel: Ing. Věra Holleinová
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu:
  Poskytovatel: MZe ČR
 9. Číslo a název projektu: Biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin
  Řešitel: Ing. Věra Žďárská
  Pracoviště řešitele: Děkanát ZF
  Typ projektu:
  Poskytovatel: MZe ČR
 10. Číslo a název projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2, Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
  Pracoviště řešitele: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Spoluřešitelé za ZF: Dr. Ing. Alena Salašová, Ing. Stanislav Boček, Ph.D., Ing. Hana Sasková, Ing. Běla Svitáčková, CSc., Ing. Michal Adam
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradní a krajinářské architektury, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Mendeleum
  Typ projektu:
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 11. Číslo a název projektu: CZ 04.1.03/3.3.11.1/2622 (Pp. A) Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
  Pracoviště řešitele: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Spoluřešitelé za ZF: Dr. Ing. Alena Salašová, Ing. Stanislav Boček, Ph.D., Ing. Hana Sasková, Ing. Eva Žallmannová, Ing. Michal Adam
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradní a krajinářské architektury, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Mendeleum
  Typ projektu: OP RLZ
  Poskytovatel: JMK, Evropský sociální fond
 12. Číslo a název projektu: LE:NOTRE 2 Thematic Network Project in landscape architecture
  Řešitel: Ing. Lucie Poláčková
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: zahraniční grant
  Poskytovatel: zahraniční grant
 13. Číslo a název projektu: OC116 Vliv stresu indukovaného při manipulacích in vitro a termoterapii na genetické a epigenetické změny genomu révy vinné
  Řešitel: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: zahraniční grant
  Poskytovatel: zahraniční grant
 14. Číslo a název projektu: N - 1849 Studentské ceny Hickory Foundation - IV. ročník
  Řešitel: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu:
  Poskytovatel:
 15. Číslo a název projektu: N -- 1850 Bylinková zahrada v Uherčicích
  Řešitel: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu:
  Poskytovatel:
 16. Číslo a název projektu: 9503/OS560461 Provedení pokusu s listovými hnojivy TRISOL
  Řešitel: Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 17. Číslo a název projektu: OS560221 Řešení konkrétních úkolů v Lednicko-valtickém areálu
  Řešitel: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 18. Číslo a název projektu: OS550081 Ozelenění ploch s použitím mechorostů
  Řešitel: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 19. Číslo a název projektu: Minimalizace mikrobních ztrát při skladování ovoce a zeleniny
  Řešitel: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc
  Pracoviště řešitele: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 20. Číslo a název projektu: OS560391 Ověřování fólií v podmínkách reálné aplikace
  Řešitel: Ing. Vladimír Veverka
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 21. Číslo a název projektu: OS560371 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů
  Řešitel: Ing. Vladimír Veverka
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 22. Číslo a název projektu: OS560381 Sledování kapkové závlahy ve vinicích
  Řešitel: Ing. Vladimír Veverka
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 23. Číslo a název projektu: OS560111 Osivo ředkvičky a paprika
  Řešitel: Ing. František Havel
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 24. Číslo a název projektu: OS560121 Výroba výsadby vybraných druhů zeleniny, poradenská a konzultační činnost, mechanizační práce
  Řešitel: Ing. František Havel
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 25. Číslo a název projektu: OS560191 Pěstování petrželové natě na sušení
  Řešitel: Ing. František Havel
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 26. Číslo a název projektu: OS560211 Výnosové zkoušky kukuřice
  Řešitel: Ing. František Havel
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 27. Číslo a název projektu: OS560321 Registrační pokusy -- účinnost fungicidu Pyrimenthanil 400SC, účinnost insekticidu Wteward 30WG
  Řešitel: Ing. František Havel
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 28. Číslo a název projektu: OS560401 Registrační pokus ve slunečnici -- PLEDGE 50WP
  Řešitel: Ing. František Havel
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 29. Číslo a název projektu: OS560431 Registrační pokusy -- soja (účinnost), soja (selektivita), réva (likvidace obrostů)
  Řešitel: Ing. František Havel
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 30. Číslo a název projektu: 554/9501/RE5600320 Trendy ve veřejné zeleni
  Řešitel: Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
  Pracoviště řešitele: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 31. Číslo a název projektu: Řešení městských veřejných prostorů a průmyslového parku v Kopřivnici
  Řešitel: Ing. arch. Josef Sátora, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 32. Číslo a název projektu: Krajinný plán Mikulov
  Řešitel: Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Spoluřešitel: Dr. Ing. Alena Salašová, Ing. Marek Štěpán
  Pracoviště spoluřešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 33. Číslo a název projektu: 65/2006 Indukce polyploidizace u in vitro kultur černolistých odrůd Pelargonium x hortorum (řada Black Velvet, odrůda Scarlet) pomocí chemomutagenů
  Řešitel: Ing. Petra Kuchtová
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 34. Číslo a název projektu: 64/2006 Možnosti uplatnění krajinářské architektury při revitalizaci potenciálně málo využitých území měst ČR
  Řešitel: Ing. Jana Daňková
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 35. Číslo a název projektu: 63/2006 Proces SEA v oblasti územního plánování a indikátory životního prostředí
  Řešitel: Ing. Hana Kuchyňková
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU
 36. Číslo a název projektu: 61/2006 Kvantifikativní real time -- PCR detekce roncetu révy vinné a mozaiky huseníku na révě vinné
  Řešitel: Ing. Lenka Bláhová
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: IGA
  Poskytovatel: MZLU

Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

 1. Číslo a název projektu: 525/06/1757 Polyfenolické látky hroznů, révových vín a jejich antimutagenní a antioxidační vlastnosti
  Řešitel: Doc. Ing. Jan Tříska, CSc.
  Pracoviště řešitele: AV ČR České Budějovice
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. RNDr. Ing. Marie Kyseláková, CSc., Ing. Josef Balík, Ph.D., Ing. Jaromír Veverka
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: GAČR
  Poskytovatel: GAČR
 2. Číslo a název projektu: QF4112, Výzkum hospodářských vlastností nových podnoží jádrovin
  Řešitel: Ing. Josef Kosina, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 3. Číslo a název projektu: QC1359 Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin
  Řešitel: Ing. Jaroslav Salava, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 4. Číslo a název projektu: QF3140, Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělské činnosti
  Řešitel: Ing. Antonín Jelínek, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu:
  Poskytovatel: MZe ČR
 5. Číslo a název projektu: QF3223, Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů proti skládkovým chorobám
  Řešitel: Ing. Jan Blažek, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu:
  Poskytovatel: MZe ČR
 6. Číslo a název projektu: QF4116 Tvorba skladovatelných odrůd jablek s odolností
  Řešitel: F. Paprštein
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu:
  Poskytovatel: MZe ČR
 7. Číslo a název projektu: 1B44051, Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů
  Řešitel: Doc. Ing. J. Polák, DrSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Břetislav Křižan
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Mendeleum
  Typ projektu: MZe ČR
  Poskytovatel: MZe ČR
 8. Číslo a název projektu: 1G57004 Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami
  Řešitel: Ing. Petr Plíva, CSc.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha
  Řešitelé za ZF: Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.
  Pracoviště řešitelů za ZF: Ústav biotechniky zeleně
  Spoluřešitelé za ZF: Dr. Ing. Alena Salašová, Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradní a krajinářské architektury, Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu:
  Poskytovatel: MZe ČR
 9. Číslo a název projektu: QG60083 Konkurenceschopnost bioenergetických produktů
  Řešitel: Ing. Jiří Souček, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Ing. Patrik Burg, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu:
  Poskytovatel: MZe ČR
 10. Číslo a název projektu: 1G58071 Integrovaná produkce třešní a višní
  Řešitel: Ing. Jitka Blažková
  Pracoviště řešitele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu:
  Poskytovatel: MZe ČR
 11. Číslo a název projektu: 2B06101 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity (NPV II)
  Řešitel: Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
  Pracoviště řešitele: Univerzita Palackého v Olomouci
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu:
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 12. Číslo a název projektu: CZ.04.01.03/3.2.15.1./0021 Od rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji k inovačnímu podnikání (OP RLZ)
  Řešitel: Ing. Ivo Bezecný
  Pracoviště řešitele: Oddělení vědy a výzkumu MZLU v Brně
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu:
  Poskytovatel: MŠMT ČR
 13. Číslo a název projektu: 400-VI Sustainable and copetitive agricultural supply chains in pre- and post- European Union accession countries
  Řešitel: Joosten Frank
  Spoluřešitelé za ZF: Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: zahraniční grant
  Poskytovatel: zahraniční grant
 14. Číslo a název projektu: FI-05-B-F-PP-160633 EnTraCoP (Enhancing Training on Collaborative Planning Natural Resource Management)
  Řešitel: Jikka Tikkanen
  Pracoviště řešitele: Oulu Polytechnic
  Spoluřešitelé za ZF: Dr. Ing. Alena Salašová, Ing. Hana Kuchyňková, Ing. Eva Žallmannová
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: Leonardo
  Poskytovatel: ostatní
 15. Číslo a název projektu: MZe/B/7 Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi
  Řešitel: Dr. Ing. Milada Šťastná
  Pracoviště řešitele: Ústav aplikované a krajinné ekologie, AF MZLU v Brně
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: zahraniční rozvojová spolupráce ČR a Mongolska
  Poskytovatel: MZe ČR

podle poskytovatele

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Typ
projektu
Poskytovatel
525/06/1757 Polyfenolické látky hroznů, révových vín a jejich antimutagenní a antioxidační vlastnosti Tříska J. AV ČR České Budějovice Kyseláková M.,
Balík J.,
Veverka J.
GAČR GAČR
2B06101 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity (NPV II) Šarapatka B. Univerzita Palackého v Olomouci Kučera P.   MŠMT ČR
CZ.04.04.03/
3.2.15.1/
0021
Od rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji k inovačnímu podnikání Bezecný I. Oddělení vědy a výzkumu, MZLU v Brně Pokluda R. OP RLZ MŠMT ČR
CZ.04.1.03/
3.2.15.2
Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Salašová A.,
Boček S.,
Sasková H.,
Svitáčková B.,
Adam M.
  MŠMT ČR
CZ.04.1.03/
3.3.11.1/
2622
Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Salašová A.,
Boček S.,
Žallmanová E.,
Adam M.
OP RLZ JmK, ESF
QF3221 Rozvoj nových školkařských metod při dopěstování sadby peckovin Krška B. Ústav ovocnictví Nečas T. NAZV MZe ČR
QF3207 Racionalizace pěstování nektarinek a broskvoní v podmínkách ČR Oukropec I. Ústav ovocnictví   NAZV MZe ČR
QF4112 Výzkum hospodářských vlastností nových podnoží jádrovin Kosina J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Nečas T. NAZV MZe ČR
QF4195 Vliv alternativních organických hnojiv na půdní úrodnost, hospodářský výnos a nutriční hodnotu plodové a košťálové zeleniny Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství Malý I.,
Pokluda R.
NAZV MZe ČR
QF4116 Tvorba skladovatelných odrůd jablek s odolností proti skládkovým chorobám Blažek J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J. NAZV MZe ČR
QF3140 Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělské činnosti Jelínek A. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Zemánek P. NAZV MZe ČR
1G46082 Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné Zemánek P. Ústav zahradnické techniky   NAZV MZe ČR
QF4141 Šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou s využitím genových zdrojů révy vinné a moderních testovacích metod Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství   NAZV MZe ČR
1B44051 Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů Polák J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Křižan B. MZe ČR MZe ČR
04/2002-2199 Národní program konzervace a využití genofondu rostlin Krška B.,
Ondrášek I.
Ústav ovocnictví Neugebauerová J.,
Uher J.,
Řezníček V.,
Pavloušek P.
  MZe ČR
225/2005-7210Lá Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR Holleinová V. Mendeleum Adam M.,
Pidra M.
  MZe ČR
858/2006-7240Lá Podpora technických izoilátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na ochranu proti šíření hospodářsky závažných virových chorob Holleinová V. Mendeleum     MZe ČR
  Biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin Žďárská V. Děkanát ZF     MZe ČR
QC1359 Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin Salava J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Krška B.,
Nečas T.
NAZV MZe ČR
QF3223 Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů proti skládkovým chorobám Blažek J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J.   MZe ČR
1G57004 Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami Plíva P. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Rajnoch M.   MZe ČR
QG60083 Konkurenceschopnost bioenergetických produktů Souček J. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Burg P.   MZe ČR
1G58071 Integrovaná produkce třešní a višní Blažková J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J.   MZe ČR
MZe/B/7 Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi Šťastná M. Ústav aplikované a krajinné ekologie, AF MZLU v Brně Goliáš J. rozvojová spolupráce MZe ČR
9503/
OS560461
Provedení pokusu s listovými hnojivy TRISOL Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství   resortní zakázka resortní zakázka
OS560221 Řešení konkrétních úkolů v Lednicko-valtickém areálu Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
OS550081 Ozelenění ploch s použitím mechorostů Martinek J. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
  Minimalizace mikrobních ztrát při skladování ovoce a zeleniny Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů   resortní zakázka resortní zakázka
OS560391 Ověřování fólií v podmínkách reálné aplikace Veverka V. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka resortní zakázka
OS560371 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Veverka V. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka resortní zakázka
OS560381 Sledování kapkové závlahy ve vinicích Veverka V. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka resortní zakázka
OS560111 Osivo ředkvičky a paprika Havel F. Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
OS560121 Výroba výsadby vybraných druhů zeleniny, poradenská a konzultační činnost, mechanizační práce Havel F. Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
OS560191 Pěstování petrželové natě na sušení Havel F. Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
OS560211 Výnosové zkoušky kukuřice Havel F. Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
OS560321 Registrační pokusy -- účinnost fungicidu Pyrimenthanil 400SC, účinnost insekticidu Wteward 30WG Havel F. Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
OS560401 Registrační pokus ve slunečnici -- PLEDGE 50WP Havel F. Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
OS560431 Registrační pokusy -- soja (účinnost), soja (selektivita), réva (likvidace obrostů) Havel F. Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
554/9501/
RE5600320
Trendy ve veřejné zeleni Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin   resortní zakázka resortní zakázka
  Řešení městských veřejných prostorů a průmyslového parku v Kopřivnici Sátora J. Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Krajinný plán Mikulov Kučera P. Ústav biotechniky zeleně Salašová A.,
Štěpán M.
resortní zakázka resortní zakázka
61/2006 Kvantifikativní real time -- PCR detekce roncetu révy vinné a mozaiky huseníku na révě vinné Bláhová L. Mendeleum   IGA MZLU
63/2006 Proces SEA v oblasti územního plánování a indikátory životního prostředí Kuchyňková H. Ústav zahradní a krajinářské architektury   IGA MZLU
64/2006 Možnosti uplatnění krajinářské architektury při revitalizaci potenciálně málo využitých území měst ČR Daňková J. Ústav zahradní a krajinářské architektury   IGA MZLU
65/2006 Indukce polyploidizace u in vitro kultur černolistých odrůd Pelargonium x hortorum (řada Black Velvet, odrůda Scarlet) pomocí chemomutagenů Kuchtová P. Ústav zelinářství a květinářství   IGA MZLU
FI-05-B-F-PP
-160633
EnTraCoP (Enhancing Training on Collaborative Planning Natural Resource Management) Tikkanen J. Oulu Polytechnic Salašová A.,
Kuchyňková H.,
Žallmanová E.
Leonardo ostatní
LE:NOTRE 2 Thematic Network Project in landscape architecture Poláčková L. Ústav zahradní a krajinářské architektury   zahraniční grant zahraniční grant
OC116 Vliv stresu indukovaného při manipulacích in vitro a termoterapii na genetické a epigenetické změny genomu révy vinné Pidra M. Mendeleum   zahraniční grant zahraniční grant
400-VI Sustainable and copetitive agricultural supply chains in pre- and post- European Union accession countries Frank J. International Agricultural Centre Wageningen University and Research, The Netherlands Pokluda R. zahraniční grant zahraniční grant
N-1849 Studentské ceny Hickory Foundation - IV. ročník Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně   nevyplněno nevyplněno
N-1850 Bylinková zahrada v Uherčicích Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně   nevyplněno nevyplněno

podle řešitele

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
QF3221 Rozvoj nových školkařských metod při dopěstování sadby peckovin Krška B. Ústav ovocnictví Nečas T. Ústav ovocnictví
QF3207 Racionalizace pěstování nektarinek a broskvoní v podmínkách ČR Oukropec I. Ústav ovocnictví    
04/2002-2199 Národní program konzervace a využití genofondu rostlin Krška B.,
Ondrášek I.
Ústav ovocnictví    
1G46082 Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné Zemánek P. Ústav zahradnické techniky    
OS560391 Ověřování fólií v podmínkách reálné aplikace Veverka V. Ústav zahradnické techniky    
OS560371 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Veverka V. Ústav zahradnické techniky    
OS560381 Sledování kapkové závlahy ve vinicích Veverka V. Ústav zahradnické techniky    
QF4195 Vliv alternativních organických hnojiv na půdní úrodnost, hospodářský výnos a nutriční hodnotu plodové a košťálové zeleniny Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství Pokluda R.,
Malý I.
Ústav zelinářství a květinářství,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
CZ.04.1.03/
3.2.15.2
Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Salašová A.,
Boček S.,
Sasková H.,
Svitáčková B.,
Adam M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Mendeleum
CZ.04.1.03/
3.3.11.1/
2622
Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Salašová A.,
Boček S.,
Žallmanová E.,
Adam M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Mendeleum
554/9501/
RE5600320
Trendy ve veřejné zeleni Salaš P. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin    
  Minimalizace mikrobních ztrát při skladování ovoce a zeleniny Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů    
QF4141 Šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou s využitím genových zdrojů révy vinné a moderních testovacích metod Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství    
9503/
OS560461
Provedení pokusu s listovými hnojivy TRISOL Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství    
LE:NOTRE 2 Thematic Network Project in landscape architecture Poláčková L. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Řešení městských veřejných prostorů a průmyslového parku v Kopřivnici Sátora J. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
63/2006 Proces SEA v oblasti územního plánování a indikátory životního prostředí Kuchyňková H. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
64/2006 Možnosti uplatnění krajinářské architektury při revitalizaci potenciálně málo využitých území měst ČR Daňková J. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
65/2006 Indukce polyploidizace u in vitro kultur černolistých odrůd Pelargonium x hortorum (řada Black Velvet, odrůda Scarlet) pomocí chemomutagenů Kuchtová P. Ústav zahradní a krajinářské architektury    
N-1849 Studentské ceny Hickory Foundation - IV. ročník Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně    
N-1850 Bylinková zahrada v Uherčicích Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně    
OS560221 Řešení konkrétních úkolů v Lednicko-valtickém areálu Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně    
OS550081 Ozelenění ploch s použitím mechorostů Martinek J. Ústav biotechniky zeleně    
  Krajinný plán Mikulov Kučera P. Ústav biotechniky zeleně Salašová A.,
Štěpán M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury
225/2005-7210Lá Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR Holleinová V. Mendeleum Adam M.,
Pidra M.
Mendeleum
858/2006-7240Lá Podpora technických izoilátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na ochranu proti šíření hospodářsky závažných virových chorob Holleinová V. Mendeleum    
OC116 Vliv stresu indukovaného při manipulacích in vitro a termoterapii na genetické a epigenetické změny genomu révy vinné Pidra M. Mendeleum    
OS560111 Osivo ředkvičky a paprika Havel F. Mendeleum    
OS560121 Výroba výsadby vybraných druhů zeleniny, poradenská a konzultační činnost, mechanizační práce Havel F. Mendeleum    
OS560191 Pěstování petrželové natě na sušení Havel F. Mendeleum    
OS560211 Výnosové zkoušky kukuřice Havel F. Mendeleum    
OS560321 Registrační pokusy -- účinnost fungicidu Pyrimenthanil 400SC, účinnost insekticidu Wteward 30WG Havel F. Mendeleum    
OS560401 Registrační pokus ve slunečnici -- PLEDGE 50WP Havel F. Mendeleum    
OS560431 Registrační pokusy -- soja (účinnost), soja (selektivita), réva (likvidace obrostů) Havel F. Mendeleum    
61/2006 Kvantifikativní real time -- PCR detekce roncetu révy vinné a mozaiky huseníku na révě vinné Bláhová L. Mendeleum    
  Biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin Žďárská V. Děkanát ZF    

Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
QF4112 Výzkum hospodářských vlastností nových podnoží jádrovin Kosina J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Nečas T. Ústav ovocnictví
QC1359 Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin Salava J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Krška B.,
Nečas T.
Ústav ovocnictví
QF3140 Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělské činnosti Jelínek A. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Zemánek P. Ústav zahradnické techniky
QG60083 Konkurenceschopnost bioenergetických produktů Souček J. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Burg P. Ústav zahradnické techniky
400-VI Sustainable and copetitive agricultural supply chains in pre- and post- European Union accession countries Frank J. International Agricultural Centre Wageningen University and Research, The Netherlands Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství
CZ.04.04.03/
3.2.15.1/
0021
Od rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji k inovačnímu podnikání Bezecný I. Oddělení vědy a výzkumu, MZLU v Brně Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství
QF3223 Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů Paprštein F. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Řezníček V. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
QF4116 Tvorba skladovatelných odrůd jablek s odolností proti skládkovým chorobám Blažek J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
525/06/1757 Polyfenolické látky hroznů, révových vín a jejich antimutagenní a antioxidační vlastnosti Tříska J. AV ČR České Budějovice Kyseláková M.,
Balík J.,
Veverka J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Ústav vinohradnictví a vinařství
1G58071 Integrovaná produkce třešní a višní Blažková J. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
MZe/B/7 Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi Šťastná M. Ústav aplikované a krajinné ekologie, AF MZLU v Brně Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
FI-05-B-F-PP
-160633
EnTraCoP (Enhancing Training on Collaborative Planning Natural Resource Management) Tikkanen J. Oulu Polytechnic Salašová A.,
Kuchyňková H.,
Žallmanová E.
Ústav zahradní a krajinářské architektury
1G57004 Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami Plíva P. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Rajnoch M.,
Salašová A.,
Zemánek P.
Ústav biotechniky zeleně, Ústav zahradní a krajinářské architektury, Ústav zahradnické techniky
2B06101 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity (NPV II) Šarapatka B. Univerzita Palackého v Olomouci Kučera P. Ústav biotechniky zeleně
1B44051 Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů Polák J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Křižan B. Mendeleum