Úvodní stránka / Věda a výzkum / Projekty / Ukončené projekty / 2000

2000

Projekty

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

 1. Číslo a název projektu: 0OS23, Technické zabezpečení kurzu
  Řešitel: Mgr. Roman Pavlačka
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 2. Číslo a název projektu: 0OS78, Pokračování ve sledování a vyhodnocení vlivu kapkové závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradnické techniky
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 3. Číslo a název projektu: 2141/2000-3070, Seminář Jahodářství na prahu XXI. století
  Řešitel: Ing. Ivan Oukropec
  Pracoviště řešitele: Ústav ovocnictví
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 4. Číslo a název projektu: EP0960006028, Zlepšení biologické kvality výsadbového materiálu s využitím netradičních postupů v ovocných školkách
  Řešitel: Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 5. Číslo a název projektu: EP7199, Výběr ekotypů domácích léčivých a kořeninových rostlin, doporučení technologií pěstování a introdukce do vybraných lokalit
  Řešitel: Doc. Ing. Kristina Petříková, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: NAZV
  Poskytovatel: MZe ČR
 6. Číslo a název projektu: H-115
  Řešitel: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: CEEPUS
  Poskytovatel: ostatní
 7. Číslo a název projektu: OS5, Testování netkané textilie
  Řešitel: Doc. Ing. Kristina Petříková, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 8. Číslo a název projektu: OS60, Využití molitanových přířezů
  Řešitel: Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 9. Číslo a název projektu: Analytické rozbory vín pro vinařské firmy
  Řešitel: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 10. Číslo a název projektu: Analytické rozbory vín pro firmu Vinselekt Rakvice
  Řešitel: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 11. Číslo a název projektu: Registrační pokus s fungicidy - plíseň révová + padlí révové
  Řešitel: Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 12. Číslo a název projektu: Registrační pokus s fungicidy - padlí révové
  Řešitel: Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 13. Číslo a název projektu: Registrační pokus s fungicidy - plíseň šedá
  Řešitel: Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav vinohradnictví a vinařství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 14. Číslo a název projektu: Semo Smržice - osivo, petržel naťová
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 15. Číslo a název projektu: Seva Flora - analýza DNA u řepíku
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 16. Číslo a název projektu: Semo Smržice - výroba osiva
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 17. Číslo a název projektu: ČZU Praha - polní pokus
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 18. Číslo a název projektu: Cezea Čejč - polní pokus
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 19. Číslo a název projektu: Moravoseed Mikulov - šlechtitelské pokusy
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 20. Číslo a název projektu: Agritec Šumperk - polní pokus
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 21. Číslo a název projektu: Obnova městského parku Šlapanice
  Řešitel: Dr. Ing. Alena Salašová; Dr. Ing. Petr Nepomucký
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 22. Číslo a název projektu: Obnova veřejné zeleně obce Lanžhot
  Řešitel: Dr. Ing. Alena Salašová; Dr. Ing. Petr Nepomucký
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 23. Číslo a název projektu: Ozelenění okolí kostela a centrálního prostoru obce Vřesovice
  Řešitel: Dr. Ing. Alena Salašová; Dr. Ing. Petr Nepomucký
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 24. Číslo a název projektu: Ozelenění zahrady Kapucínského kláštera ve Znojmě
  Řešitel: Dr. Ing. Alena Salašová; Dr. Ing. Petr Nepomucký
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 25. Číslo a název projektu: Návrh ozelenění vybraných ploch městské části Brno - Žabovřesky
  Řešitel: Dr. Ing. Alena Salašová; Dr. Ing. Petr Nepomucký
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 26. Číslo a název projektu: Obnova hřbitova v Praze
  Řešitel: Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 27. Číslo a název projektu: Studie Naučná stezka Kančí obora
  Řešitel: Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 28. Číslo a název projektu: Urbanistická studia LVA
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 29. Číslo a název projektu: Program regenerace a obnovy Bezručových sadů v Olomouci
  Řešitel: Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 30. Číslo a název projektu: Program obnovy obce Horní Krupá
  Řešitel: Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 31. Číslo a název projektu: Program obnovy města Husinec
  Řešitel: Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 32. Číslo a název projektu: Program obnovy a regenerace Čechových sadů v Olomouci
  Řešitel: Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 33. Číslo a název projektu: Libreto a realizace výstavní expozice fa Seateico in Brno na Mezinárodním veletrhu X Art 2000, Brno
  Řešitel: Ing. Tatiana Kuťková, CSc.; Ing. Jiří Martínek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 34. Číslo a název projektu: Libreto a realizace plesu fa Gumotex Břeclav
  Řešitel: Ing. Tatiana Kuťková, CSc.; Ing. Jiří Martínek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 35. Číslo a název projektu: Libreto a realizace výstavní expozice ZF MZLU v Lednici
  Řešitel: Ing. Tatiana Kuťková, CSc.; Ing. Jiří Martínek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 36. Číslo a název projektu: Inventarizace nových výsadeb a asanací v lednickém parku
  Řešitel: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka

podle poskytovatele

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Typ
projektu
Poskytovatel
2141/2000
-3070
Seminář Jahodářství na prahu XXI. století Oukropec I. Ústav ovocnictví   NAZV MZe ČR
EP7199 Výběr ekotypů domácích léčivých a kořeninových rostlin, doporučení technologií pěstování a introdukce do vybraných lokalit Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství   NAZV MZe ČR
EP0960006028 Zlepšení biologické kvality výsadbového materiálu s využitím netradičních postupů v ovocných školkách Řezníček V. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin   NAZV MZe ČR
H-115   Pidra M. Mendeleum   CEEPUS ostatní
OS5 Testování netkané textilie Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství   resortní zakázka resortní zakázka
OS60 Využití molitanových přířezů Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství   resortní zakázka resortní zakázka
  Analytické rozbory vín pro vinařské firmy Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů   resortní zakázka resortní zakázka
  Analytické rozbory vín pro firmu Vinselekt Rakvice Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů   resortní zakázka resortní zakázka
0OS23 Technické zabezpečení kurzu Pavlačka R. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka resortní zakázka
0OS78 Pokračování ve sledování a vyhodnocení vlivu kapkové závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Zemánek P. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka resortní zakázka
  Registrační pokus s fungicidy - plíseň révová + padlí révové Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství   resortní zakázka resortní zakázka
  Registrační pokus s fungicidy - padlí révové Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství   resortní zakázka resortní zakázka
  Registrační pokus s fungicidy - plíseň šedá Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství   resortní zakázka resortní zakázka
  Semo Smržice - osivo, petržel naťová   Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
  Seva Flora - analýza DNA u řepíku   Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
  Semo Smržice - výroba osiva   Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
  ČZU Praha - polní pokus   Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
  Cezea Čejč - polní pokus   Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
  Moravoseed Mikulov - šlechtitelské pokusy   Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
  Agritec Šumperk - polní pokus   Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
  Obnova městského parku Šlapanice Salašová A.
Nepomucký P.
Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Obnova veřejné zeleně obce Lanžhot Salašová A.
Nepomucký P.
Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Ozelenění okolí kostela a centrálního prostoru obce Vřesovice Salašová A.
Nepomucký P.
Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Ozelenění zahrady Kapucínského kláštera ve Znojmě Salašová A.
Nepomucký P.
Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Návrh ozelenění vybraných ploch městské části Brno - Žabovřesky Salašová A.
Nepomucký P.
Ústav zahradní a krajinářské architektury   resortní zakázka resortní zakázka
  Obnova hřbitova v Praze Pejchal M. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
  Studie Naučná stezka Kančí obora Rajnoch M. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
  Urbanistická studia LVA Šimek P. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
  Program regenerace a obnovy Bezručových sadů v Olomouci Kučera P. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
  Program obnovy a regenerace Čechových sadů v Olomouci Kučera P. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
  Program obnovy obce Horní Krupá Kučera P. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
Program obnovy města Husinec Kučera P. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
  Libreto a realizace výstavní expozice fa Seateico in Brno na Mezinárodním veletrhu X Art 2000 Kuťková T.
Martinek J.
Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
  Libreto a realizace plesu fa Gumotex Břeclav Kuťková T.
Martinek J.
Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
  Libreto a realizace výstavní expozice ZF MZLU v Lednici Kuťková T.
Martinek J.
Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
  Inventarizace nových výsadeb a asanací v lednickém parku Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka

podle řešitele

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
2141/2000
-3070
Seminář Jahodářství na prahu XXI. století Oukropec I. Ústav ovocnictví    
0OS23 Technické zabezpečení kurzu Pavlačka R. Ústav zahradnické techniky    
0OS78 Pokračování ve sledování a vyhodnocení vlivu kapkové závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Zemánek P. Ústav zahradnické techniky    
EP7199 Výběr ekotypů domácích léčivých a kořeninových rostlin, doporučení technologií pěstování a introdukce do vybraných lokalit Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství    
OS5 Testování netkané textilie Petříková K. Ústav zelinářství a květinářství    
OS60 Využití molitanových přířezů Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství    
EP0960006028 Zlepšení biologické kvality výsadbového materiálu s využitím netradičních postupů v ovocných školkách Řezníček V. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin    
  Analytické rozbory vín pro vinařské firmy Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů    
  Analytické rozbory vín pro firmu Vinselekt Rakvice Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů    
  Registrační pokus s fungicidy - plíseň révová + padlí révové Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství    
  Registrační pokus s fungicidy - padlí révové Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství    
  Registrační pokus s fungicidy - plíseň šedá Pavloušek P. Ústav vinohradnictví a vinařství    
  Obnova městského parku Šlapanice Salašová A.
Nepomucký P.
Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Obnova veřejné zeleně obce Lanžhot Salašová A.
Nepomucký P.
Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Ozelenění okolí kostela a centrálního prostoru obce Vřesovice Salašová A.
Nepomucký P.
Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Ozelenění zahrady Kapucínského kláštera ve Znojmě Salašová A.
Nepomucký P.
Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Návrh ozelenění vybraných ploch městské části Brno - Žabovřesky Salašová A.
Nepomucký P.
Ústav zahradní a krajinářské architektury    
  Obnova hřbitova v Praze Pejchal M. Ústav biotechniky zeleně    
  Studie Naučná stezka Kančí obora Rajnoch M. Ústav biotechniky zeleně    
  Urbanistická studia LVA Šimek P. Ústav biotechniky zeleně    
  Program regenerace a obnovy Bezručových sadů v Olomouci Kučera P. Ústav biotechniky zeleně    
  Program obnovy a regenerace Čechových sadů v Olomouci Kučera P. Ústav biotechniky zeleně    
  Program obnovy obce Horní Krupá Kučera P. Ústav biotechniky zeleně    
  Program obnovy města Husinec Kučera P. Ústav biotechniky zeleně    
  Libreto a realizace výstavní expozice fa Seateico in Brno na Mezinárodním veletrhu X Art 2000 Kuťková T.
Martinek J.
Ústav biotechniky zeleně    
  Libreto a realizace plesu fa Gumotex Břeclav Kuťková T.
Martinek J.
Ústav biotechniky zeleně    
  Libreto a realizace výstavní expozice ZF MZLU v Lednici Kuťková T.
Martinek J.
Ústav biotechniky zeleně    
  Inventarizace nových výsadeb a asanací v lednickém parku Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně  
  Semo Smržice - osivo, petržel naťová   Mendeleum    
  Seva Flora - analýza DNA u řepíku   Mendeleum    
  Semo Smržice - výroba osiva   Mendeleum    
  ČZU Praha - polní pokus   Mendeleum    
  Cezea Čejč - polní pokus   Mendeleum    
  Moravoseed Mikulov - šlechtitelské pokusy   Mendeleum    
  Agritec Šumperk - polní pokus   Mendeleum    
H-115   Pidra M. Mendeleum