Úvodní stránka / Věda a výzkum / Projekty / Ukončené projekty / 2002

2002

Projekty

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

 1. Číslo a název projektu: HPCF-CT-1999-00061, Euro Conference "Modern Analytical Methods for Food and Beverage Authetication"
  Řešitel: RNDr. Jiří Létal, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Typ projektu: zahraniční grant
  Poskytovatel: ostatní
 2. Číslo a název projektu: 1OS140, Obnova zámeckého parku v Lednici
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 3. Číslo a název projektu: 2OS108, Ověření účinnosti a fytotoxicity pomocné látky pro zvýšení lesku okrasných rostlin ve 3 variantách s 10 druhy okrasných rostlin
  Řešitel: Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 4. Číslo a název projektu: 3OS85, Ověřování fólií v podmínkách reálné aplikace
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 5. Číslo a název projektu: Podpora ozdravování polních a speciálníc plodin a Podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a dalších plodin
  Řešitel: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: MZe ČR
  Poskytovatel: MZe ČR
 6. Číslo a název projektu: Podpora zaměstnanosti ve vinařských oblastech Jihomoravského kraje, aktivita Vybavení laboratoří technického izolátu révy vinné a teplomilného ovoce
  Řešitel: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 7. Číslo a název projektu: 2OS36, Řešení konkrétních úkolů v Lednicko-valtickém areálu
  Řešitel: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 8. Číslo a název projektu: 2OS109, Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů
  Řešitel: Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  Pracoviště řešitele: Ústav zahradní a krajinářské architektury
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 9. Číslo a název projektu: 2B, Udržování genetického potenciálu osiv a sadby a Podpora testování množitelského materiálu
  Řešitel: Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
  Pracoviště řešitele: Mendeleum
  Typ projektu: MZe ČR
  Poskytovatel: MZe ČR
 10. Číslo a název projektu: 2OS123, Vegetační zkoušky substrátů pro balkonové a hrnkové květiny, pro sadbu zeleniny
  Řešitel: Prof. Ing. František Kobza, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav zelinářství a květinářství
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka
 11. Číslo a název projektu: 1OS43, Vyhodnocení dendrologického potenciálu zámeckého parku
  Řešitel: Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
  Pracoviště řešitele: Ústav biotechniky zeleně
  Typ projektu: resortní zakázka
  Poskytovatel: resortní zakázka

Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

 1. Číslo a název projektu: 309/87/K048, Studium metabolismu a difúze v živé tkáni pomocí MR a zobrazování MR spektroskopie a využití těchto poznatků pro diagnostické účely
  Řešitel: Ing. Milan Hájek, DrSc.
  Pracoviště řešitele: IKEM Praha
  Spoluřešitelé za ZF: Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.; RNDr. Jiří Létal, Ph.D.
  Pracoviště spoluřešitelů za ZF: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů; Mendeleum
  Typ projektu: GAČR
  Poskytovatel: GAČR

podle poskytovatele

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Typ
projektu
Poskytovatel
309/87/K048 Studium metabolismu a difúze v živé tkáni pomocí MR a zobrazování MR spektroskopie a využití těchto poznatků pro diagnostické účely Hájek M. IKEM Praha Goliáš J.,
Létal J.
GAČR GAČR
2B Udržování genetického potenciálu osiv a sadby a Podpora testování množitelského materiálu Pidra M. Mendeleum   MZe ČR MZe ČR
  Podpora ozdravování polních a speciálníc plodin a Podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a dalších plodin Pidra M. Mendeleum   MZe ČR MZe ČR
HPCF-CT-1999-00061 Euro Conference "Modern Analytical Methods for Food and Beverage Authetication" Létal J. Mendeleum Goliáš J. zahraniční grant ostatní
2OS108 Ověření účinnosti a fytotoxicity pomocné látky pro zvýšení lesku okrasných rostlin ve 3 variantách s 10 druhy okrasných rostlin Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství   resortní zakázka resortní zakázka
2OS123 Vegetační zkoušky substrátů pro balkonové a hrnkové květiny, pro sadbu zeleniny Kobza F. Ústav zelinářství a květinářství   resortní zakázka resortní zakázka
2OS109 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Zemánek P. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka resortní zakázka
2OS62 Ověřování fólií v podmínkách reálné aplikace Zemánek P. Ústav zahradnické techniky   resortní zakázka resortní zakázka
  Podpora zaměstnanosti ve vinařských oblastech Jihomoravského kraje, aktivita Vybavení laboratoří technického izolátu révy vinné a teplomilného ovoce Pidra M. Mendeleum   resortní zakázka resortní zakázka
2OS36 Řešení konkrétních úkolů v Lednicko-valtickém areálu Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
1OS43 Vyhodnocení dendrologického potenciálu zámeckého parku Pejchal M. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka
1OS140 Obnova zámeckého parku v Lednici Šimek P. Ústav biotechniky zeleně   resortní zakázka resortní zakázka

podle řešitele

Projekty, jejichž nositelem je ZF MZLU

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
2OS62 Ověřování fólií v podmínkách reálné aplikace Zemánek P. Ústav zahradnické techniky    
2OS109 Sledování a vyhodnocení vlivu závlahy na růst jabloní, výnos a kvalitu plodů Zemánek P. Ústav zahradnické techniky    
2OS108 Ověření účinnosti a fytotoxicity pomocné látky pro zvýšení lesku okrasných rostlin ve 3 variantách s 10 druhy okrasných rostlin Pokluda R. Ústav zelinářství a květinářství    
2OS123 Vegetační zkoušky substrátů pro balkonové a hrnkové květiny, pro sadbu zeleniny Kobza F. Ústav zelinářství a květinářství    
1OS43 Vyhodnocení dendrologického potenciálu zámeckého parku Pejchal M. Ústav biotechniky zeleně    
2OS36 Řešení konkrétních úkolů v Lednicko-valtickém areálu Krejčiřík P. Ústav biotechniky zeleně    
1OS140 Obnova zámeckého parku v Lednici Šimek P. Ústav biotechniky zeleně    
HPCF-CT-1999-00061 Euro Conference "Modern Analytical Methods for Food and Beverage Authetication" Létal J. Mendeleum Goliáš J. Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  Podpora ozdravování polních a speciálníc plodin a Podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a dalších plodin Pidra M. Mendeleum    
  Podpora zaměstnanosti ve vinařských oblastech Jihomoravského kraje, aktivita Vybavení laboratoří technického izolátu révy vinné a teplomilného ovoce Pidra M. Mendeleum    
2B Udržování genetického potenciálu osiv a sadby a Podpora testování množitelského materiálu Pidra M. Mendeleum    

Projekty, ve kterých je ZF MZLU spoluřešitelem

Číslo
projektu
Název projektu Řešitel Pracoviště řešitele Spluřešitelé
za ZF
Pracoviště
spoluřešitelů za ZF
309/87/K048 Studium metabolismu a difúze v živé tkáni pomocí MR a zobrazování MR spektroskopie a využití těchto poznatků pro diagnostické účely Hájek M. IKEM Praha Goliáš J.,
Létal J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů,
Mendeleum