Main page / Zahraniční aktivity / International projects

International projects

Zahraniční projektové možnosti

 • Evropská spolupráce v oblasti molekulární biologie
  Stipendijní krátko a dlouhodobé stáže, granty, kurzy, workshopy. U krátkodobých stáží není podmínkou Ph.D. a přihlášky se mohou podávat v průběhu celého roku. U dlouhodobých stáží nutnost Ph.D. Termíny podávání přihlášek každoročně 15.2. a 15.8.
 • program Eureka
  Podpora mezinárodní spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými ústavy v rámci Evropy. Z pohledu zahradnické fakulty je možnost zapojení se v rámci oblasti životního prostředí nebo biotechnologií. Možnost připojit se k už řešenému projektu vhodnému jako další tým. Návrhy jsou přijímány neomezeně během celého roku
 • Akademická informační agentura
  Stipendijní pobyty pro vzdělávání vysokoškolských studentů a pedagogů. Pestrá nabídka zemí. V současnosti jsou aktuální termíny výběrových řízení pro podání přihlášek:
  Francie, únor 2012
  Japonsko, duben 2012 (bude upřesněno)
  Mexiko, duben 2012
 • Program DAAD
  Výzkumné a stipendijní pobyty v Německu; spolupráce mezi univerzitami ČR a Německa. Program podpory společných projektů - termín přihlášek 31.7.2012
 • Program Eurostars
  Tržní uplatnění výrobků, nový výrobek, proces, služba. V současnosti pracuje v síti 33 zemí. Podmínkou řešení je účast minim. 2 členských zemí. Doba řešení na max. 3 roky. uzávěrka 8. výzvy je 1.3.2012.
 • MŠMT Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, aktivita MOBILITY
  Dvoustranná spolupráce, zpravidla dvouleté období. Několikrát v průběhu roku jsou vyhlašovány výzvy. Většinou evropské státy, ale není to pravidlem. Mobility výzkumných týmů, realizace zahraničních návštěv apod.
 • Česko - švýcarská spolupráce
  Umožňuje podpořit společné švýcarsko-české výzkumné projekty resp. související mobilitu odborných pracovníků. Z tohoto fondu mohou být podpořeny studijní pobyty (v délce až 2 roky) studentů doktorandského nebo postdoktorandského studia a krátké výzkumné návštěvy zkušených vědeckých pracovníků v obou zemích.
 • Program Aktion
  Spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem ve vědě a vzdělávání.
 • Program Tempus
  Podpora modernizace vysokého školství v partnerských zemích (z regionů východní Evropy, centrální Asie, západního Balkánu a Středozemního moře) prostřednictvím spolupráce a partnerství vysokých škol.
 • Program Marie Curie
  Umožňuje uskutečňovat badatelské pobyty vědců a výzkumných pracovníků z jednotlivých zemí Evropské unie v jejích jiných členských zemích.
  Tento program podpory mobility je určen pro vědce ve všech etapách pracovní kariéry -- od mladých začínajících badatelů až po špičkové odborníky.

Agentury a instituce poskytující zahraniční grantové možnosti

Česká republika

Ostatní