Main page / Science and Research / Evaluation of science and research

Evaluation of science and research

Links

Stránky související s hodnocením vědy a výzkumu v ČR


       

Hodnocení výzkumu a vývoje v ČR

Dokumenty výzkumu, vývoje a inovací ČR

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

     RIV

     CEP

Stránky související s mezinárodním hodnocením VaV

ISI Web of Knowledge  - vyhledávání publikací a citací
ISI Web of Knowledge  - vyhledávání hodnocených periodik (dle např. IF)
Databáze Scopus
Databáze Scimago

Zástupci ústavů pro RIV

doc. Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Ústav vinohradnictví a vinařství

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Ústav zahradnické techniky

Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.
Ústav plánování krajiny

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů

doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Ústav zelinářství a květinářství

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Ústav ovocnictví

doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin

prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Ústav biotechniky zeleně

Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Mendeleum - ústav genetiky