Main page / Science and Research / Evaluation of science and research

Evaluation of science and research

Links

Stránky související s hodnocením vědy a výzkumu v ČR


       

Hodnocení výzkumu a vývoje v ČR

Dokumenty výzkumu, vývoje a inovací ČR

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

     RIV

     CEP

Stránky související s mezinárodním hodnocením VaV

ISI Web of Knowledge  - vyhledávání publikací a citací
ISI Web of Knowledge  - vyhledávání hodnocených periodik (dle např. IF)
Databáze Scopus
Databáze Scimago

Zástupci ústavů pro RIV

Ústav zahradní a krajinářské architektury

Ústav vinohradnictví a vinařství

Ústav zahradnické techniky

Ústav plánování krajiny

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů

doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Ústav zelinářství a květinářství

Ústav ovocnictví

Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin

Ústav biotechniky zeleně

Mendeleum - ústav genetiky