Main page / Science and Research / Habilitation Procedure and Professor Appointment Procedure

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem - Zahradnictví
 
 Zahájená profesorská řízení