Main page / Faculty / Faculty Bodies / Scientific Board

Scientific Board

chairperson

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Academic staff - university professor - Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
Head of department - Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
Dean - Faculty of Horticulture
robert.pokluda@mendelu.cz

member

Vladimír Arnošt
xarnost@node.mendelu.cz

doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Academic staff - Associate Professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
josef.balik@mendelu.cz

doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Academic staff - Associate Professor - Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
Head of department - Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
miroslav.baranek@mendelu.cz

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Academic staff - Associate Professor - Department of viticulture and enology (FH)
Researcher - Department of viticulture and enology (FH)
Head of department - Department of viticulture and enology (FH)
mojmir.baron@mendelu.cz

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Academic staff - university professor - Department of Horticultural Machinery (FH)
Researcher - Department of viticulture and enology (FH)
Deputy head of department - Department of Horticultural Machinery (FH)
Vice-dean - Faculty of Horticulture
patrik.burg@mendelu.cz

Dr. Ing. Pavel Čermák
Ředitel
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.
Proděkan pro organizaci a rozvoj, statutární zástupce děkanky
Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzity Palackého v Olomouci
filip.dienstbier [at] upol.cz

prof. Ing. Ľubica Feriancová, Ph.D.
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Lubica.Feriancova [at] uniag.sk

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Academic staff - university professor - Department of Plant Biology (FA)
ladislav.havel@mendelu.cz

Ing. Jiří Horák
Předseda
Svaz květinářů a floristů České republiky, Olomouc

doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha

Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.
Assistant Professor - Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
Pracovník pro implementaci investic - Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
ales.jezdinsky@mendelu.cz

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Academic staff - Associate Professor - Department of Landscape Planning (FH)
Senior researche - Department of Landscape Planning (FH)
Head of department - Department of Landscape Planning (FH)
petr.kucera@mendelu.cz

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Assistant Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Researcher - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Vice-dean - Faculty of Horticulture
jiri.martinek@mendelu.cz

doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s., Rakvice

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko
nedelnik [at] vupt.cz

Dr. Ing. Anna Němcová
Assistant Professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Vice-dean - Faculty of Horticulture
anna.nemcova@mendelu.cz

Ing. Zdeněk Novák
Státní tajemník
Ministerstvo kultury ČR
zdenek.novak [at] mkcr.cz

Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Assistant Professor - Department of Fruit Growing (FH)
Deputy head of department - Department of Fruit Growing (FH)
Vice-dean - Faculty of Horticulture
ivo.ondrasek@mendelu.cz

doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Academic staff - Associate Professor - Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
Head of department - Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
petr.salas@mendelu.cz

doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Academic staff - associate Professor - Department of Landscape Planning (FH)
Researcher - Department of Landscape Planning (FH)
alena.salasova@mendelu.cz

Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, Holovousy s.r.o.

Ing. Eva Spěváková
Faculty Registrar - Deans Office of the Faculty of Horticulture (FH)
Projektový manažer - senior - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Registrar - Faculty of Horticulture
eva.spevakova@mendelu.cz

doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
suchara [at] vukoz.cz

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Academic staff - Associate Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Deputy head of department - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
pavel.simek@mendelu.cz

prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Academic staff - university professor - Department of Management (FBE)
pavel.tomsik@mendelu.cz

prof. Ing. Jan Tříska, CSc.
Ústav ekologie krajiny Akademie Věd ČR, České Budějovice

doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
Academic staff - associate Professor - Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
Senior researcher - Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
Head of department - Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
dana.wilhelmova@mendelu.cz

Ing. Jaroslav Zeman
Předseda
Zelinářská unie Čech a Moravy, Olomouc

prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
Researcher - Department of viticulture and enology (FH)
Academic staff - university professor - Department of Horticultural Machinery (FH)
pavel.zemanek@mendelu.cz