Main page / Faculty / Faculty Bodies / Scientific Board

Scientific Board

chairperson

doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Academic staff - associate Professor - Department of Landscape Planning (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Landscape Planning (FH)
Dean - Faculty of Horticulture

member

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
josef.balik@mendelu.cz

doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Academic staff - Associate Professor - Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Academic staff - Associate Professor - Department of viticulture and enology (FH)

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Academic staff - university professor - Department of Horticultural Machinery (FH)
Výzkumník projektu I - Department of viticulture and enology (FH)
Deputy head of department - Department of Horticultural Machinery (FH)

prof. Ing. Ľubica Feriancová, Ph.D.
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Lubica.Feriancova [at] uniag.sk

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Výzkumník projektu II - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Vice-dean - Faculty of Horticulture

Ing. Milan Houška, CSc.
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Katedra zahradnictví, ČZU
koudela [at] af.czu.cz

Academic staff - Associate Professor - Department of Landscape Planning (FH)
Výzkumník projektu IV - Department of Landscape Planning (FH)
petr.kucera@mendelu.cz

Academic staff - university professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Head of department - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s., Rakvice
michlovsky [at] michlovsky.com

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko
nedelnik [at] vupt.cz

Ing. Zdeněk Novák
Generální ředitel
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Assistant Professor - Department of Fruit Science (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Fruit Science (FH)
Deputy head of department - Department of Fruit Science (FH)
ivo.ondrasek@mendelu.cz

Academic staff - university professor - Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
Výzkumník projektu IV - Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
robert.pokluda@mendelu.cz

Výzkumník projektu III - Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
petr.salas@mendelu.cz

Dr. Ing. Jaroslav Salava
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně
salava [at] vurv.cz

Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, Holovousy s.r.o.
jiri.sedlak [at] vsuo.cz

Academic staff - Associate Professor - Department of viticulture and enology (FH)
Vice-dean - Faculty of Horticulture

Faculty Registrar - Deans Office of the Faculty of Horticulture (FH)
eva.spevakova@mendelu.cz

doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
suchara [at] vukoz.cz

prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Katedra ekologie a životního prostředí, PřF UPOL

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Academic staff - Associate Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Deputy head of department - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Head of department - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
pavel.simek@mendelu.cz

Head of department - Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)

prof. Ing. Jan Tříska, CSc.
Ústav ekologie krajiny Akademie Věd ČR, České Budějovice

Assistant Professor - Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
Výzkumník projektu II - Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)

doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
Academic staff - associate Professor - Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
dana.wilhelmova@mendelu.cz

xzatlo13@node.mendelu.cz