Úvodní stránka / Zahraniční aktivity / Informace pro zaměstnance

Mobilita pracovníků

LLP/Erasmus

Výběrové řízení pro výukové pobyty (pro akademické pracovníky) a školení (pro neakademické pracovníky) na akademický rok 2014/2015 bude vyhlášeno začátkem února 2014. Přihlášky do výběrového řízení včetně formulářů Výukový program 2014 - 2015 nebo Pracovní program 2014 - 2015 můžete odevzdávat na ZO REK (kontaktní osoba Mgr. Denisa Földešiová) nejpozdejí do 25.2.2014 do 12:00. Aktuální formuláře pro akademický rok 2014 - 2015 naleznete v sekci "Formuláře". Na přihlášky odevzdané po termínu nebude brán zřetel. S ohledem na novou fázi programu Erasmus+, prosím čtěte pozorně informace na našich stránkách v jednotlivých sekcích vztahujících se k výukovým pobytům a školením programu.

!! V druhé polovině června budou  žadatelé o grant na akademický rok 2014/2015 informování prostřednictvím e-mailu o schválení či zamítnutí jeich mobility!!!

Prosím respektujte úřední hodiny. Po předchozí telefonické nebo emailové dohodě je možné sjednat si schůzku také mimo výše uvedené úřední hodiny na tel. č. 545 135 115 nebo zasláním emailu na denisa.foldesiova@mendelu.cz.