Úvodní stránka / Služby pro studenty a zaměstnance / Odborová organizace

Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při ZF Lednice

předseda

Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Výzkumník projektu III - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
+420 519 367 255
radek.sotolar@mendelu.cz

místopředseda

Ing. Ivo Soural, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
+420 519 367 266
ivo.soural@mendelu.cz

člen předsednictva

Ludmila Fibingrová
Pěstitelka plodin - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Dohoda o provedení práce - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
fibingrova.ludmila@mendelu.cz, ludmila.fibingrova@mendelu.cz

Stanislava Lukšová
Organizační pracovnice - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Organizačně-technická pracovnice - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Sekretariát - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
+420 519 367 250
stanislava.luksova@mendelu.cz

Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
+420 519 367 318
miroslav.vachun@mendelu.cz

člen

Milena Čapková
Referentka administrativy - Vnitřní správa Lednice (ZF)
+420 519 367 227
milena.capkova@mendelu.cz

Antonín Gála
Dělník nádvorní skupiny - Vnitřní správa Lednice (ZF)
antonin.gala@mendelu.cz

Alena Galbavá
Knihovnice, specialistka v knihovně - Knihovna (ÚVIS CP)
+420 519 367 395
alena.galbava@mendelu.cz

Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Výzkumník projektu II - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Dohoda o provedení práce - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
+420 519 367 268
pavel.hic@mendelu.cz

Miroslava Hrdličková
Uklízečka - Vnitřní správa Lednice (ZF)
miroslava.hrdlickova@mendelu.cz

Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Dohoda o provedení práce - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
+420 519 367 236
ales.jezdinsky@mendelu.cz

Ivana Josefíková
Studijní referentka - Děkanát ZF (ZF)
+420 519 367 226
ivana.josefikova@mendelu.cz

Petra Juřenová
Organizačně-technická pracovnice - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Dohoda o provedení práce - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Sekretariát - Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Sekretariát - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
+420 519 367 320
petra.jurenova@mendelu.cz

doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
+420 519 367 275
premysl.krejcirik@mendelu.cz

Jana Křikavová
Uklízečka - Vnitřní správa Lednice (ZF)
jana.krikavova@mendelu.cz

Ing. Michal Kumšta, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
+420 519 367 256, +420 519 367 397
michal.kumsta@mendelu.cz

Stanislav Lískovec
Instalatér - Vnitřní správa Lednice (ZF)
stanislav.liskovec@mendelu.cz

František Lukš
Stavební údržbář budov - Vnitřní správa Lednice (ZF)
frantisek.luks@mendelu.cz

Ing. Jana Moudrá
Výzkumník projektu I - Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
+420 519 367 308
jana.moudra@mendelu.cz

doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.
Akademická pracovnice - docentka - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
+420 519 367 233
jarmila.neugebauerova@mendelu.cz

prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
+420 519 367 272
milos.pejchal@mendelu.cz

Pavla Polláková
Uklízečka - Vnitřní správa Lednice (ZF)
pavla.pollakova@mendelu.cz

Marie Pulkrábková
Uklízečka - Vnitřní správa Lednice (ZF)
+420 519 367 206
marie.pulkrabkova@mendelu.cz

Mgr. Jana Raddová, Ph.D.
Výzkumník projektu II - Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
+420 519 367 318
jana.raddova@mendelu.cz

prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
+420 519 367 282
pavel.simek@mendelu.cz

doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Akademický pracovník - docent - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
+420 519 367 234
jiri.uher@mendelu.cz

Plánované akce

Dokumenty VOS