Úvodní stránka / Klub absolventů

Klub absolventů

Máte zájem o více informací? Chcete dostávat pravidelné informace o dění na naší fakultě? Chcete získat kontakty na Vaše bývalé spolužáky? Chcete se účastnit akcí pořádaných pro studenty či pro absolventy?

Zaregistrujte se do Klubu absolventů ZF!

KA je teprve v začátcích a budeme velmi rádi, když se s námi spojíte. V současné době se připravují stanovy a vytváří se program činnosti. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Moderní člověk střídá mnohem častěji různá prostředí a kolektivy, než kdysi. I z toho plyne jeho potřeba, aby někam patřil, aby se měl kam vracet. Značnou část života věnuje člověk studiu kde si nachází často pevný kolektiv o který nechce přijít, proto přicházíme s myšlenkou absolventského klubu, jako prvku s pevnou vazbou na školu, dřívější kolektiv a studium. Je totiž místem, kde se může znovu setkat se svými profesionálními vzory, ale i se starými přáteli a dřívějšími rivaly.

Cíle projektu:

 •   vytváření dobrého povědomí o Zahradnické fakultě
 •   upevňování sounáležitosti absolventů se ZF MENDELU
 •   zlepšení komunikace mezi studenty, absolventy a vedením a jejich zapojení do dění na fakultě
 •   umožnění poskytování oboustranně výhodných služeb mezi fakultou a jejími absolventy
 •   vydávání vlastních informačních materiálů pro absolventy
 •   vytvoření kulturního zázemí pro setkávání absolventů, vedení fakulty a jejich studentů


Výhody členství:

 •   zprostředkování kontaktů mezi absolventy
 •   aktuální informace o dění na fakultě
 •   možnost účastnit se odborných přednášek
 •   možnost aktivní spolupráce s fakultou (ve smyslu vzdělání a praxí pro studenty, nabídky kurzů, pronájmu školních prostor, atp.)
 •   pozvánky na absolventské srazy, přednášky, kulturní akce a akademické slavnosti
 •   pozvánky na kulturní akce fakulty za výhodné vstupné
 •   možnost nákupu propagačních předmětů fakulty za zvýhodněné ceny

Předsednictvo klubu absolventů ZF

člen

Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Dohoda o provedení práce - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
LB01N1006 (Led-A1.06)
ales.jezdinsky@mendelu.cz