Úvodní stránka / Fakulta / Orgány fakulty / Vědecká rada

Vědecká rada

předseda

doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Akademická pracovnice - docentka - Ústav plánování krajiny (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav plánování krajiny (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav plánování krajiny (ZF)
Děkanka - Zahradnická fakulta
alena.salasova@mendelu.cz

člen

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Dohoda o provedení práce - Referát transferu technologií (OPTČ REK)
Vedoucí ústavu - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
josef.balik@mendelu.cz

doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Výzkumník projektu III - Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Akademický pracovník - docent - Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Vedoucí ústavu - Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
miroslav.baranek@mendelu.cz

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Dohoda o provedení práce - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
mojmir.baron@mendelu.cz

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav zahradnické techniky (ZF)
Výzkumník projektu I - Ústav zahradnické techniky (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav zahradnické techniky (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav zahradnické techniky (ZF)
patrik.burg@mendelu.cz

Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Výzkumník projektu II - Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Akademický pracovník - odborný asistent - Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta
ales.eichmeier@mendelu.cz

prof. Ing. Ľubica Feriancová, Ph.D.
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Lubica.Feriancova [at] uniag.sk

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu II - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta
miroslav.horak@mendelu.cz

doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Katedra zahradnictví, ČZU
koudela [at] af.czu.cz

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav plánování krajiny (ZF)
Výzkumník projektu IV - Ústav plánování krajiny (ZF)
petr.kucera@mendelu.cz

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
tomas.losak@mendelu.cz

prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Akademický pracovník - profesor - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
petr.madera@mendelu.cz

doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s., Rakvice
michlovsky [at] michlovsky.com

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko
nedelnik [at] vupt.cz

Ing. Zdeněk Novák
Generální ředitel
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
zdenek.novak [at] nzm.cz

Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ovocnictví (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav ovocnictví (ZF)
Dohoda o pracovní činnosti - Ústav ovocnictví (ZF)
Zástupce vedoucího - Ústav ovocnictví (ZF)
ivo.ondrasek@mendelu.cz

doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Dohoda o provedení práce - Ústav chemie a biochemie (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
robert.pokluda@mendelu.cz

doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Akademický pracovník - docent - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
petr.salas@mendelu.cz

doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně
salava [at] vurv.cz

Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, Holovousy s.r.o.
jiri.sedlak [at] vsuo.cz

Ing. Eva Spěváková
Tajemnice fakulty - Děkanát ZF (ZF)
Projektový manažer - senior - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Tajemnice - Zahradnická fakulta
eva.spevakova@mendelu.cz

doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
suchara [at] vukoz.cz

prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Katedra ekologie a životního prostředí, PřF UPOL
borivoj.sarapatka [at] upol.cz

prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
pavel.simek@mendelu.cz

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
petr.skarpa@mendelu.cz

prof. Ing. Jan Tříska, CSc.
Ústav ekologie krajiny Akademie Věd ČR, České Budějovice
triska.j [at] czechglobe.cz

Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta
radoslav.vlk@mendelu.cz

doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
Akademická pracovnice - docentka - Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
dana.wilhelmova@mendelu.cz

Ing. Patrik Zatloukal
Organizační pracovník - Děkanát ZF (ZF)
patrik.zatloukal@mendelu.cz